Så spelas Hockeyettan

4 serier med 12 lag i varje serie.

I HockeyEttan Norra, Östra, Västra och Södra grundserier deltar 12 lag i varje serie.

Serierna spelas i 22 omgångar.

Efter färdigspelade serier

Lag 1-5 från HockeyEttan Norra och Östra är kvalificerade för spel i AllEttan Norra 2016/2017.

Lag 1-5 från HockeyEttan Väster och Södra är kvalificerade för spel i AllEttan Södra 2016/2017.

Lag 6-12 från HockeyEttan Norra är kvalificerade för spel i HockeyEttan Norra vår 2016/2017.

Lag 6-12 från HockeyEttan Östra är kvalificerade för spel i HockeyEttan Östra vår 2016/2017.

Lag 6-12 från HockeyEttan Västra är kvalificerade för spel i HockeyEttan Västra vår 2016/2017.

Lag 6-12 från HockeyEttan Södra är kvalificerade för spel i HockeyEttan Södra vår 2016/2017

2 serier med 10 lag i varje serie. Serierna spelas i 18 omgångar.

I AllEttan Norra deltar lag 1-5 från HockeyEttan Norra grundserie och av lag 1-5 från HockeyEttan Östra grundserie.

I AllEttan Södra deltar lag 1-5 från HockeyEttan Västra grundserie och av lag 1-5 från HockeyEttan Södra grundserie.

Efter färdigspelade serier

Lag 1 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel i HockeyEttan-finalen.

Lag 2-3 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel Play Off 2.

Lag 4-8 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel Play Off 1.

Lag 9-10 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel HocketEttan 2017/2018.

4 serier med 7 lag i varje serie. Serien spelas i 12 omgångar, 12 matcher/lag

I HockeyEttan Norra vår deltar lag 6-12 från HockeyEttan Norra grundserie.

I HockeyEttan Östra vår deltar lag 6-12 från HockeyEttan Östra grundserie.

I HockeyEttan Västra vår deltar lag 6-12 från HockeyEttan Västra grundserie.

I HockeyEttan Södra vår deltar lag 6-12 från HockeyEttan Södra grundserie.

Deltagande lag i HockeyEttan vårserierna tilldelas ”placeringspoäng” beroende på lagets placering i grundserien. Sist placerat lag i grundserien erhåller 0 poäng, näst sist placerat lag 1 poäng och sen 2, 3, 4, 5 och 6 poäng.

Efter färdigspelade serier

Lag 1 från vardera serien är kvalificerade för spel i Play Off förkval.

Lag 2-5 från vardera serien är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2017/2018.

Lag 6-7 från vardera serien är kvalificerade för spel i kvalserier till HockeyEttan.

I HockeyEttan-finalen deltar lag 1 från AllEttan Norra och Lag 1 från AllEttan Södra

HockeyEttan finalen spelas i bäst av 3 matcher.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom: 1. antal erhållna poäng dividerat med antal matcher, 2. målskillnad, 3. antal gjorda mål i serien.

Efter färdigspelad final

Segraren är kvalificerad för spel i kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Förloraren är kvalificerad för spel i PlayOff 3.

2 PlayOff, Norra och Södra med två lag i varje.

I PlayOff Norra deltar segrarna i HockeyEttan Vår Norra och Östra

I PlayOff Södra deltar segrarna i HockeyEttan Vår Västra och Södra

Efter färdigspelade PlayOff förkval

Segrande lag är kvalificerade för spel i Play Off 1.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2017/2018.

Play Off 1-2-3 spelas i bäst av 3 matcher.

I Play Off 1 deltar 12 lag, lag 4-8 från AllEttan Norra och lag 4-8 från AllEttan Södra samt segrarna från HockeyEttan förkvalserie Norra och HockeyEttan förkvalserie Södra.

De 6 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 6 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Efter färdigspelat PlayOff 1

Segrande lag kvalificerade för spel i Play Off 2.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2017/2018

I Play Off 2 deltar 10 lag, lag 2 och 3 från AllEttan Norra och lag 2 och 3 från AllEttan Södra samt segrande lag från Play Off 1.

De 5 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 5 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Efter färdigspelat Play Off 2

Segrande lag kvalificerade för spel i Play Off 3.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2017/2018.

I Play Off 3 deltar 6 lag, förlorande lag i HockeyEttan-finalen och segrande lag från Play Off 2.

De 3 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 3 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Efter färdigspelat Play Off 3

Segrande lag kvalificerade för spel i kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2017/2018.

Denna information är hämtad från:
Svenska Ishockeyförbundet Tävlingsavdelningen