fre 25 okt Slut
Hockeylag HAN 4
Hockeylag VRH 3
fre 25 okt Slut
Hockeylag LND 2
Hockeylag KPN 3
fre 25 okt Slut
Hockeylag BOD 5
Hockeylag PIT 3
lör 26 okt Slut
Hockeylag AIF 5
Hockeylag ORN 3
lör 26 okt Slut
Hockeylag VHC 0
Hockeylag KAL 3
sön 27 okt Slut
Hockeylag KIR 5
Hockeylag ORN 2
sön 27 okt Slut
Hockeylag HIF 1
Hockeylag ESK 6
sön 27 okt Slut
Hockeylag SHC 3
Hockeylag HHC 4
sön 27 okt Slut
Hockeylag HUD 1
Hockeylag VRH 4
mån 28 okt Slut
Hockeylag PIT 1
Hockeylag BOD 0
ons 30 okt Slut
Hockeylag LEJ 0
Hockeylag OIK 8
ons 30 okt Slut
Hockeylag AIF 4
Hockeylag KIR 1
ons 30 okt Slut
Hockeylag KAL 5
Hockeylag TEG 1
fre 01 nov Slut
Hockeylag VRH 3
Hockeylag VSB 2
fre 01 nov Slut
Hockeylag BHF 6
Hockeylag KPN 2
fre 01 nov Slut
Hockeylag BOR 5
Hockeylag TYR 2
lör 02 nov Slut
Hockeylag GRU 4
Hockeylag SUR 1
lör 02 nov Slut
Hockeylag NYK 4
Hockeylag FOR 2
lör 02 nov Slut
Hockeylag VHC 2
Hockeylag AIF 3
lör 02 nov Slut
Hockeylag OIK 3
Hockeylag BOD 0
lör 02 nov Slut
Hockeylag ORN 1
Hockeylag PIT 5
lör 02 nov Slut
Hockeylag NYB 4
Hockeylag KLR 2
lör 02 nov Slut
Hockeylag TRA 3
Hockeylag TRO 1
sön 03 nov Slut
Hockeylag ESK 4
Hockeylag HAN 6
sön 03 nov Slut
Hockeylag WIN 6
Hockeylag STR 3
sön 03 nov Slut
Hockeylag VBK 6
Hockeylag SEG 3
sön 03 nov Slut
Hockeylag HIF 2
Hockeylag HUD 8
sön 03 nov Slut
Hockeylag MAR 2
Hockeylag LND 1
sön 03 nov Slut
Hockeylag LIN 6
Hockeylag KUM 5
sön 03 nov Slut
Hockeylag SIK 0
Hockeylag MAL 1
sön 03 nov Slut
Hockeylag TEG 6
Hockeylag AIF 3
sön 03 nov Slut
Hockeylag VIM 2
Hockeylag HAH 1
sön 03 nov Slut
Hockeylag HLS 1
Hockeylag MRM 5
sön 03 nov Slut
Hockeylag KRIF 6
Hockeylag DAL 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag SEG 0
Hockeylag HIF 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag HHC 2
Hockeylag VBK 4
ons 06 nov Slut
Hockeylag STR 4
Hockeylag SHC 2
ons 06 nov Slut
Hockeylag HAN 5
Hockeylag WIN 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag VSB 9
Hockeylag ESK 0
ons 06 nov Slut
Hockeylag KUM 2
Hockeylag SIK 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag LIN 6
ons 06 nov Slut
Hockeylag LND 2
Hockeylag GRU 1
ons 06 nov Slut
Hockeylag FOR 1
Hockeylag MAR 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag KPN 3
Hockeylag NYK 4
ons 06 nov Slut
Hockeylag MAL 1
Hockeylag BHF 4
ons 06 nov Slut
Hockeylag KAL 2
Hockeylag PIT 4
ons 06 nov Slut
Hockeylag BOD 1
Hockeylag LEJ 2
ons 06 nov Slut
Hockeylag OIK 6
Hockeylag VHC 2
ons 06 nov Slut
Hockeylag MRM 1
Hockeylag KRIF 2
ons 06 nov Slut
Hockeylag HAH 5
Hockeylag HLS 4
ons 06 nov Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag VIM 1
ons 06 nov Slut
Hockeylag BOR 2
Hockeylag NYB 3
ons 06 nov Slut
Hockeylag TRO 5
Hockeylag TYR 2
fre 08 nov Slut
Hockeylag VRH 9
Hockeylag SEG 3
lör 09 nov Slut
Hockeylag HIF 1
Hockeylag HHC 2
lör 09 nov Slut
Hockeylag LEJ 4
Hockeylag VHC 3
lör 09 nov Slut
Hockeylag MAR 2
Hockeylag KPN 3
lör 09 nov Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag FOR 2
lör 09 nov Slut
Hockeylag BOR 3
Hockeylag VIM 2
lör 09 nov Slut
Hockeylag ORN 2
Hockeylag KAL 0
lör 09 nov Slut
Hockeylag AIF 3
Hockeylag OIK 8
sön 10 nov Slut
Hockeylag ESK 4
Hockeylag WIN 0
sön 10 nov Slut
Hockeylag HAN 1
Hockeylag SHC 2
sön 10 nov Slut
Hockeylag VBK 4
Hockeylag STR 2
sön 10 nov Slut
Hockeylag LIN 2
Hockeylag LND 1
sön 10 nov Slut
Hockeylag SIK 6
Hockeylag SUR 4
sön 10 nov Slut
Hockeylag MAL 6
Hockeylag KUM 3
sön 10 nov Slut
Hockeylag BHF 7
Hockeylag NYK 3
sön 10 nov Slut
Hockeylag KIR 5
Hockeylag OIK 1
sön 10 nov Slut
Hockeylag VIM 3
Hockeylag BOR 1
sön 10 nov Slut
Hockeylag HLS 3
Hockeylag KLR 2
sön 10 nov Slut
Hockeylag KRIF 6
Hockeylag HAH 8
sön 10 nov Slut
Hockeylag TRA 4
Hockeylag MRM 1
sön 10 nov Slut
Hockeylag TRO 4
Hockeylag DAL 3
sön 10 nov Slut
Hockeylag TYR 2
Hockeylag NYB 3
mån 11 nov Slut
Hockeylag VSB 1
Hockeylag HUD 6
ons 13 nov Slut
Hockeylag SEG 3
Hockeylag VSB 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag STR 3
Hockeylag HIF 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag HAN 4
Hockeylag VBK 2
ons 13 nov Slut
Hockeylag WIN 2
Hockeylag SHC 3
ons 13 nov Slut
Hockeylag HUD 4
Hockeylag ESK 2
ons 13 nov Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag MAL 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag LND 4
Hockeylag SIK 6
ons 13 nov Slut
Hockeylag FOR 1
Hockeylag LIN 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag KPN 2
Hockeylag GRU 3
ons 13 nov Slut
Hockeylag NYK 1
Hockeylag MAR 5
ons 13 nov Slut
Hockeylag KUM 2
Hockeylag BHF 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag KAL 3
Hockeylag VHC 4
ons 13 nov Slut
Hockeylag PIT 1
Hockeylag TEG 2
ons 13 nov Slut
Hockeylag MRM 5
Hockeylag TRO 6
ons 13 nov Slut
Hockeylag HAH 4
Hockeylag TRA 3
ons 13 nov Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag KRIF 2
ons 13 nov Slut
Hockeylag BOR 6
Hockeylag HLS 5
ons 13 nov Slut
Hockeylag DAL 3
Hockeylag TYR 4
tor 14 nov Slut
Hockeylag BOD 3
Hockeylag KIR 0
fre 15 nov 19:00
Hockeylag VRH -
Hockeylag STR -
fre 15 nov 19:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag SHC -
fre 15 nov 19:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag VIM -
lör 16 nov 15:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag NYK -
lör 16 nov 15:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag KLR -
lör 16 nov 15:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag MRM -
lör 16 nov 16:00
Hockeylag OIK -
Hockeylag KIR -
lör 16 nov 16:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag HAH -
sön 17 nov 15:00
Hockeylag ORN -
Hockeylag KIR -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag HIF -
Hockeylag HAN -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HHC -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag HUD -
Hockeylag SEG -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag WIN -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag KPN -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag FOR -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag LND -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag KUM -
Hockeylag SUR -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag MAR -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag KRIF -
Hockeylag BOR -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag TYR -
Hockeylag VIM -
sön 17 nov 16:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag NYB -
mån 18 nov 19:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag BOD -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag HUD -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag WIN -
Hockeylag HIF -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag VBK -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag SEG -
Hockeylag ESK -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag LND -
Hockeylag KUM -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag SIK -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag NYK -
Hockeylag LIN -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag GRU -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag BHF -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag LEJ -
Hockeylag PIT -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag ORN -
Hockeylag OIK -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag DAL -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag KLR -
Hockeylag TRO -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag BOR -
Hockeylag TRA -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag KRIF -
ons 20 nov 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag HLS -
fre 22 nov 19:00
Hockeylag STR -
Hockeylag VSB -
fre 22 nov 19:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag MAL -
fre 22 nov 19:00
Hockeylag MRM -
Hockeylag TYR -
lör 23 nov 16:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag VRH -
lör 23 nov 16:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag BOD -
lör 23 nov 16:00
Hockeylag AIF -
Hockeylag LEJ -
lör 23 nov 18:00
Hockeylag VHC -
Hockeylag PIT -
sön 24 nov 15:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag VRH -
sön 24 nov 16:00
Hockeylag KIR -
Hockeylag LEJ -
sön 24 nov 16:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag OIK -