ons 13 dec Slut
Hockeylag HEL 0
Hockeylag KRIF 4
ons 13 dec Slut
Hockeylag NAC 4
Hockeylag VAL 5
ons 13 dec Slut
Hockeylag SKÖ 2
Hockeylag ENK 0
ons 13 dec Slut
Hockeylag KRI 5
Hockeylag TYR 4
ons 13 dec Slut
Hockeylag VÄS 7
Hockeylag VIS 2
ons 13 dec Slut
Hockeylag HA74 1
Hockeylag DAL 4
ons 13 dec Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag BOR 7
ons 13 dec Slut
Hockeylag HUDI 4
Hockeylag GRI 0
ons 13 dec Slut
Hockeylag VIM 5
Hockeylag HAL 0
ons 13 dec Slut
Hockeylag GRU 1
Hockeylag KÖP 5
ons 13 dec Slut
Hockeylag WIN 3
Hockeylag SOLL 5
ons 13 dec Slut
Hockeylag NYB 2
Hockeylag TRA 4
ons 13 dec Slut
Hockeylag HIF 2
Hockeylag HUDD 4
ons 13 dec Slut
Hockeylag LIN 2
Hockeylag VIK 1
ons 13 dec Slut
Hockeylag HANH 2
Hockeylag GRÄ 1
ons 13 dec Slut
Hockeylag HANV 1
Hockeylag VAL 3
ons 13 dec Slut
Hockeylag FOR 1
Hockeylag MAR 0
ons 13 dec Slut
Hockeylag ARB 4
Hockeylag SUR 3
tor 14 dec Slut
Hockeylag ÖRN 4
Hockeylag VHC 0
tor 14 dec Slut
Hockeylag TEG 0
Hockeylag ÖST 7
tor 14 dec Slut
Hockeylag PIT 6
Hockeylag BOD 3
tor 14 dec Slut
Hockeylag ASP 6
Hockeylag SKL 2
tor 14 dec Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag KAL 2

Highlights: HC Dalen – Vimmerby Hockey