Kallelse till årsmöte 2018

Medlemmarna i Piteå HC kallas härmed till årsmöte måndag 18 juni.

Plats: LF Arena, VIP-rummet.

Tid: 18:00 – 20:00

På dagordningen i enlighet med stadgarna:

*Verksamhetsberättelse för Piteå HC verksamhetsåret 2017.
*Resultat- och balansräkning för Piteå HC verksamhetsåret 2017.
*Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.
*Val av styrelse.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2018-04-30 kan hämtas på kansliet från 10 juni.

Välkommen!