Krönika: AllEttan ett fall för lantmätaren?

Den nya modellen när det gäller fördelningen av lagen från HockeyEttan till de två AllEttan-serierna har skapat frågetecken redan innan den har sjösatts. I korthet handlar det alltså om att de 20 lag (fem från varje grundserie) som går vidare nu för första gången indelas geografiskt mellan AllEttan-serierna. Den gamla modellen, där det fanns ett undantag som innebar att lagen från HockeyEttan Södra och lagen från HockeyEttan Norra inte skulle spela i samma AllEttan-grupp, hade svagheter som man med all rätt ville få bort.

Den modellen innebar ju då med automatik att HHC, eller andra lag från den östra gruppen, aldrig fick spela i AllEttan mot lagen från den västra gruppen, utan vartannat år fick möta lagen från norra och södra grundserierna.

Grundtanken i den modellen var förstås att man ville ”rädda” klubbarna längst i söder och längst i norr från de förödande långresorna, som till och med kunde bli ett allvarligt hot mot klubbarnas existens. Det fanns förstås en tanke med det, men istället var det andra som drabbades. HHC fick ju förra säsongen vid några tillfällen resa sådär 30 mil förbi ett par ishallar där de istället skulle ha spelat om man redan då använt sig av geografisk indelning.

Stort stöd för nya modellen
Nu är det historia och det är nog ingen tvekan om att HHC är ett av de lag som förordat en nyordning – vilket de flesta av lagen i HockeyEttan har gjort. Därmed skulle allt vara frid och fröjd kan man tycka. Men glöm det!

Sanningen är istället den, att hockeyförbundets seriebestämmelser ger utrymme för olika tolkningar.

I seriebestämmelserna står det att lagen ska indelas geografiskt mellan norra och södra AllEttan. Men det finns ingen tydlig förklaring på vad ordet ”geografiskt” innebär. Enkelt att tolka – kan det kanske tyckas – men om man tar fram Sverige-kartan och börjar dra streck vågrätt över mellan-Sverige, så inser man snabbt att det här kan bli snårigt.

Att HHC från östra och Borlänge från västra hamnar i norra AllEttan är solklart. Enköping blir också norrlag om de går vidare. Sedan blir det geografiskt knivigare mellan Väsby, Köping och exempelvis Vallentuna. Och det här kan ju då också avgöras av vilka andra (Lindlöven till exempel) som går vidare. Men allt talar just nu för att strecket mellan norra och södra AllEttan kommer att dras precis norr om Stockholm. Detta innebär då också att t.ex Huddinge och Segeltorp skulle hamna i södra – liksom även Visby. Och som det ser ut just nu i tabellerna så är det troligt att tre av de fyra seriesegrarna kan hamna i norr (exempelvis Borlänge, HHC och Piteå).

Om de ”nordligaste” lagen, förutom HHC och Borlänge, i östra och västra serierna går vidare så förändras hela situationen även för de övriga. Men det är i dag omöjligt att ens försöka spå i framtiden i den frågan.

Utrymme för olika tolkningar
Vart ”strecket” dras beror förstås på vilka klubbar som tar sig vidare, men det ändrar sig från spelomgång till spelomgång eftersom det är två serier som gemensamt påverkar det här. Jag har försökt, utifrån det nu aktuella tabelläget, men är ändå inte säker på vad som skulle gälla idag.

Ordet ”geografiskt” kan vara en sak om man mäter vid kommungränsen eller ortens centrum och en helt annan om man mäter från ishallen. Och i dag är det ingen som säkert vet vad som gäller – inte ens hockeyförbundet, som hänvisade min fråga till HockeyEttans sportchef Hans Ljunggren, som bekräftar att frågan i värsta fall – allt beroende på vilka lag som slutligen hamnar över strecket i grundserierna – kan bli en stridsfråga.

Hans Ljunggrens personliga åsikt är att ishallen bör vara mätpunkt, det är ju där föreningen har sitt fäste och sin verksamhet. Jag, och många med mig, delar den uppfattningen. Men Ljunggren understryker att frågan ägs av förbundet – det är där seriebestämmelserna fastställs.

Det blir ett möte mellan förbundet och HockeyEttan den 13/12. Där ska frågan avgöras och AllEttan-grupperna fastställas. Det är dagen efter sista spelomgången i grundserierna…

Låt oss hoppas att frågan då har löst sig själv – oavsett hur man mäter. Och låt oss åtminstone slippa ”undantag” av hänsyn till något annat än det geografiska läget. I Stockholms-området vill man förstås ”hålla ihop” klubbarna i en och samma AllEtta. Som det ser ut idag blir det inte så. I ett extremfall skulle det till och med kunna bli så att ”närmsta grannarna” Väsby och Vallentuna hamnar i varsin serie. Men nu går väl knappast Vallentuna vidare. Eller…?

Det finns några ”nyckel-lag” som avgör var gränsen mellan norr och söder kommer att dras. Malung skulle givetvis påverka det här om de går vidare, liksom också Enköping och Lindlöven (som vi nog kan räkna bort). Grums och Arboga kan också påverka skiljelinjen. Dra ett streck tvärs över Sverige med Väsby som utgångspunkt, så förstår ni vad jag menar.

Fördelningen av lagen mellan norra och södra AllEttan kan bli ett ”lantmäteri-fall”!

PS:

Det nuvarande systemet för AllEttan (liksom för SHL och Allsvenskan) kan inom något år skrotas helt om förslaget från hockeyförbundets ensamutredare klubbas igenom. Men det är en annan sak. Just nu vet vi ändå inte vad ordet ”geografiskt” innebär. Är det utan undantag ett vågrätt streck tvärs över genom Sverige? Det finns några klubbar som väldigt gärna vill veta det…

Skribent: Lars Gösta Larsson