Norrklubbarna: “Säger nej till förbundets förslag”

Åtta av Hockeyettans medlemsföreningar har tillskrivit Norrbottens Ishockeyförbund med en klar och tydlig uppmaning att rösta nej nedanstående två förslag vid Svenska ishockeyförbundets förbundsmöte kommande helg.

Ärenden vid Svenska ishockeyförbundets årsmöte den 15 juni 2019.

Vid rubricerade årsmöte kommer bland annat att avhandlas följande punkter.

FS 11.2       Förbundsstyrelsens förslag för upp- och nedflyttning mellan förbundsserierna
inom herrishockey.

FS 11.4      Förbundsstyrelsens förslag. Ny arbetsmodell för stärkt regional utveckling.

Vid ett möte i Piteå under senhösten 2018 träffades fysiskt föreningarna Björklöven, Teg, Vännäs, Skellefteå, Lejon, Piteå, Boden, Luleå och Kalix samt per telefon Kiruna AIF och Kiruna IF. Dessutom representanter för Norr- och Västerbottens ishockeyförbund.

På dagordningen bland annat Serieutredningen och införande av så kallade Sportkontor.
Förbundsstyrelsen förslag FS 11.2 om upp- och nedflyttning och FS 11.4 avhandlar Sportkontorens vara eller inte vara.

Inför kommande årsmöte för Svenska ishockeyförbundet sprids en hel del information och rykten hur de olika regionerna har för avsikt att rösta där Norra Regionen inom Svenska ishockeyförbundet lär ska ställa sig bakom förslaget i FS 11.2 om att endast ett lag ska flyttas upp- eller ned mellan de olika förbundsserierna SHL, HA och HE.
Dessutom lär Regionen också ska ställa sig bakom något av de två alternativen i FS 11.4 som förordar att ”Sportkontor” ska införas.

Vilka enhälliga rekommendationer lämnades till distriktsförbundet vid senhöstens möte i Piteå.

Närvarande föreningar som röstmässigt torde inneha majoritet vid ett traditionellt möte med något av distriktsförbunden lämnade enhälligt följande rekommendationer till distriktet.

Upp och nedflyttning mellan de olika förbundsserierna för herrar.
Mellan de olika serierna ska två lag flyttas upp och ned.

Inrättande av Sportkontor (Ny arbetsmodell för stärkt regional utveckling)
Mötet ansåg att inga Sportkontor (Ny arbetsmodell för stärkt regional utveckling) skulle införas.

Om distriktet eller regionen ämnar ställa sig bakom förslagen i FS 11:2 och 11:4 anser nedanstående föreningar att distriktsstyrelsen missuppfattat sitt uppdrag och ska rösta enligt nedanstående föreningars rekommendation från mötet vid under senhösten 2018. Som alternativ till en acceptans kan också i nödfall yrkas av båda FS 11.2 och 11.4 bordlägges för vidare utredning.

Nedanstående föreningar som träffats vid ett fysiskt möte den 8 juni 2019 vidhåller att våra föreningar har gett distriktet fullmakt att rösta i enlighet med det inriktningsbeslut som fattades vid mötet i Piteå. Det vill säga upp- och nedflyttning av två lag och inget öppnande av Sportkontor.

Boden  Kalix   Kiruna AIF   Kiruna IF   Lejon   Piteå     Teg  Vännäs

Dessutom ställer sig nedanstående föreningar bakom ovanstående föreningars synpunkter.

Kiruna City                          Kiruna IF ungdom

Föreningarnas kontaktperson i dessa frågor är
Thomas Jatko
070-554 48 89
thomas.jatko@amjpapper.se