Årsmötet

Skövde IK hade igår kväll årsmöte. Ett årsmöte som kungjorde årets resultat om +355 754 kr, vilket innebär att klubben nu har ett eget kapital om 203 373 kr. Ett oerhört glädjande besked!

Vidare omvaldes ordförande Alexander Fornsjö på ett år. Slutar i styrelsen gör Jonas Kenne, Niclas Dahne, Johan Lennartsson och Mikael Persson-Riis, vi säger ett stort tack för ert engagemang och välkomnar samtidigt in, de på årsmötet nyvalda styrelseledamöterna, Petra Sivefäldt, Andreas Birgersson, Rickard Sjöberg, Anna Lerjeus och Mårten Samuelsson. Martin Claesson omvaldes som revisor och Leif Koorp som suppleant, och kvar i styrelsen sedan tidigare är Marie Ekman, Urban Brunstedt och Rickard Dahl.

Utöver ovan nämnda punkter fick vi bland annat lyssna till en genomgång av årets verksamhetsberättelse. Ordförande Fornsjö pratade också om den höjda ambitionsnivån framgent, där framför allt högre ställda sportsliga förväntningar på A-lagsverksamheten, tillsättandet av en administrativ ekonomiresurs samt fokus på spelarutveckling nämndes.

Klubbchef Anders Lundström tog också till orda och beskrev sitt första år på sin nya position, ett år som färgats av den nya isytans intåg och den breddning av verksamheten som skedde. Han fortsatte på Fornsjös resonemang gällande ämnet spelarutveckling och de möjligheter som finns till detta i och med de faciliteter som man numera har tillgång till, och nämnde bland annat att man under det gångna året haft möjlighet till ispass över åldersgränserna samt specialinriktade pass (till exempel skridskoåkning). Han pratade också om de lyckade cuperna och camperna som genomförts i Billingehov.

Han avslutade med att säga att han, i och med det fantastiska engagemang som finns, känner sig trygg i att klubben kommer ta kliv de kommande säsongerna, i allt från den växande ungdomssidan till A-lag.

Väl mött på Hovet under säsongen 19/20!