Årsmöte rapport

Tack alla medlemmar som slöt upp på Huddinge IK:s årsmöte i Björkängshallens cafeteria!

Förhandlingarna leddes av förre ordföranden Patrik “Putte” Lindh. På dagordningen fanns förutom de vanliga formella punkterna en fråga om bolagisering av herrarnas A-lag i ishockey och verksamhet som hänger samman med det. Styrelsens förslag godkändes enhälligt av årsmötet. Verksamhetsplan och budget fastställdes och årsmötet sa också ja till valberedningens förslag till ny styrelse:

Stefan Bengtsson omvaldes som ordförande på ett år. Claes Ihlman, Krister Loflin och Göran Ellingberg omvaldes som ledamöter på två år. Minna Vendel Auinger och Margaretha Forssell nyvaldes som ledamöter på två år.

Efter det formella årsmötet gick Stefan Bengtsson igenom verksamhetsplanen och den nya organisationen mer i detalj och klubbledningen besvarade frågor från medlemmarna. Bl a kommer en särskild innebandykommitté bildas som får ansvar för utveckling av innebandysektionen. Det var överlag positiv stämning och förväntningar på den kommande säsongen.

Stort tack för det gångna året och varmt välkomna till Björkängshallen i augusti!

/ Styrelsen och kansliet.