INTEGRATIONSPROJEKTET

En bättre integration av nyanlända och ensamkommande flyktingar genom ett idrotts- och hälsoperspektiv.

Bakgrund

Många verksamma inom idrotten har länge förstått att idrotten är ett viktigt redskap för en bättre integration i samhället. Tidigare erfarenheter av invandringen från balkanländerna stärker dessa tankar. Det finns också ett behov i gruppen nyanlända att ur ett hälsoperspektiv upplysa om olika hälsorisker, exempelvis rökning.

Projektet tar sin form

Under våren 2015 började projektet att ta sin form. I samarbete med KARO Innebandy, Saxemara IF, Kallinge Judoklubb, Ronneby Tennisklubb och Start i Ronneby ansökte KRIF som projektägare om medel för att kunna finansiera integrationsprojektet.

Under sensommaren beviljades projektansökan av länsstyrelsen. Ansökan var på 36 månader men länsstyrelsen beviljade endast projekttid för 4 månader. För att få det till att likna ett projekt begärdes en utsträckning till 8 månader och en halvering av personalresurs. Önskemålet beviljades.

I augusti 2015 anställde KRIF en integrationssamordnare. Förberedelsearbetet har varit omfattande. Initialt skulle de fyra första månaderna vara en startsträcka i projektets ursprungliga 36 månader.

Projektets huvudmål

• Vad är hälsa och hur kan den förbättras?

• Idrotts- och friluftsaktiviteter för ensamkommande flyktingbarn, asylsökande och kvotflyktingar.

• Samverkan idrotten och kommun.

• Föreningsutveckling och Integration.

• Nätverkande mellan föreningar.

• Strategisk påverkan.

Hur går det?

Kontakter har tagits för bildandet av nätverk mellan idrottsföreningar, skolor och kommun, besök, möten och träffar har ägt rum inom detta forum. Flera träffar planeras framöver.

Målgruppen som skulle varit Start i Ronneby har efter diskussioner med berörd personal delvis bytts ut mot nyanlända på Cura Park och Gymnasieskolan Knut Hahn.
Det innebär att integrationssamordnaren i KRIF har fått fasta tider i de olika verksamheterna.

Idag handlar det bl.a om att på plats ledsaga dessa individer ut i idrottslivet, att genom dagliga aktiviteter både på Knut Hahn och Cura Park bedriva idrotts- och/eller friluftsaktiviteter.
Som ett led i detta har KRIF annonser ute om att få tag i idrottsutrustningar samt idrottsfaddrar, som kvällstid kan hjälpa dessa ungdomar ut i föreningslivet.

Under den tid som varit har projektet lyfts fram som en god samhällsinsats både i DN (http://www.dn.se/nyheter/sverige/hockeyklubb-ger-nyanlanda-en-skjuts-in-i-foreningslivet/ )och i BLT (http://www.blt.se/ronneby/idrott-en-bra-vag-in-i-samhallet/ )samt uppmärksammats i radio ( http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6196246)

Det är fortfarande mycket planering i projektet. Den slutgiltiga projektplanen ska fastställas med datum för utbildnings-, mötes- och utvärderingstider. Det håller dessutom på att tillverkas informationsmaterial till de nyanlända om möjligheter i kommunens föreningsliv. En kort informationsfolder om projektet planeras också på olika språk.

Vill du hjälpa till?

Är du intresserad av att bli idrottsfadder? I din roll blir du kontaktad av KRIFs integrationssamordnare Roger Waldemar ( roger.waldemar@krifhockey.se) Tanken är att du efter Rogers kontakt, kontaktar den idrottsklubb som den nyanlända är intresserad av och sedan följer med denna vid första tillfället till föreningen.

 

Med vänlig hälsning

Anders Thomsson, projektansvarig för styrelsen KRIF

 

—————————————————————-

KRIF Hockeys integrationsprojekt handlar i stora delar om att så snabbt som möjligt hjälpa nyanlända ut i föreningslivet

För den sakens skull så söker KRIF ”idrottsfaddrar” som vid behov kan tänka sig att följa med en nyanländ ut till en förening i kommunen.

Om du är intresserad så vill vi att du skriver några rader via e-post till Roger Waldemar (roger.waldemar@krifhockey.se) och berätta om dig själv, i vilken sport du kan tänka dig att vara fadder och vilken klubb du har goda kontakter med.

Hjälp oss att få in ishockeyutrustning till både vår skridskoskola samt till integrationsprojektet. Kontakta Roger Waldemar för mer information.

Tack för att du hjälper till!

Styrelsen i KRIF

—————————————————————-

Länsstyrelsen har beviljat medel till Ronneby kommun för att KRIF som projektägare ska kunna genomföra ett integrations- och hälsoprojekt. Detta i samarbete med Kallinge Judoklubb, Saxemara IF, Ronneby TK och KARO innebandy, SISU Idrottsutbildning i Blekinge, Ronneby kommun i form av Blekinge Integration och utbildningscentrum.

Projektet som har beviljats 384 000kr och kommer att genomföras med start den 1 augusti 2015 och målgång i mars- april 2016. I projektet används idrott och hälsa för att nå en snabbare integration av nyanlända.

– Det kommer att ingå utbildningar, föreläsningar, sport och friluftsaktiviteter. Vi ska också med hjälp av nätverksdeltagarna försöka öppna upp föreningslivet för de nyanlända. På detta sätt hoppas alla inblandade parter kunna bidra med en god samhällsinsats och ett ansvar som är mycket viktigt, säger Anders Thomsson sekreterare i KRIF Hockey.

Mer information om projektet kommer inom kort.

Lyssna på reportage från P4 Blekinge