Kiruna AIF stöttar Musikhjälpen!

Vi är alla olika, vi är alla unika och vi är alla betydelsefulla!

Kiruna AIF ishockey har valt att stötta Musikhjälpen i deras arbete.

Musikhjälpen har genom åren arbetat på fantastiska sätt för att barn i krigshärjade områden ska få gå i skola, för att barn inte ska hamna i prostitution, för att tjejer ska få läkarvård och klara sig genom sina graviditeter och många många andra saker som vi här i Sverige tar för självklara.

Årets insamling går till att förbättra förutsättningarna för människor med funktionsnedsättningar runt om i världen. I Sverige ser vi det som en självklarhet att gå i skola oavsett om jag är fullt frisk, har en synnedsättning, är autistisk eller behöver rullstol eller andra hjälpmedel. Så ser det inte ut för alla.

Runt om i vår värld finns ca en miljard människor som lever med någon typ av funktionsnedsättning, största delen av dessa i fattiga, låginkomstländer. Många har inte tillgång till skola, hjälpmedel eller den omsorg de behöver, vilket i sin tur leder till ytterligare utanförskap och isolering från omvärlden.

Musikhjälpen vill med sin insamling 2018 ge människor möljighet att påverka sina liv och nå sin potential. En inkluderande skola kan ge barnen en bättre framtid men bekämpar också de fördomar som finns idag.

Vad kan du bidra med?
Alla bidrag är välkomna och nedan ser ni en liten lathund över vad pengarna räcker till:

  • ca 50kr kan räcka för att någon ska få ett par kryckor. Det kan också räkca till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättningar.
  • 250kr kan räcka till ett besök hos sjukgymnasten för ett barn med funktionsnedsättning.
  • 500kr kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn.
  • drygt 1000 kr kan räcka till en rullstol
  • 1500 kr kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning

(källa: Musikhjälpens hemsida)

Kiruna AIF ishockey vill på detta sätt stötta alla de som p.g.a. sin olikhet hamnar i ett utanförskap.

 

Vi är alla olika, vi är alla unika och vi är alla betydelsefulla!

Bidra till vår insamling KIRUNA AIF ISHOCKEY FÖR VÄRLDEN på länken nedan.

https://bossan.musikhjalpen.se/insamlingar/kiruna-aif-ishockey-for-varlden

Läs mer om temat ALL HAR RÄTT ATT FUNKA OLIKA på länken nedan. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=7038369