Vid frågor kontakta ordförande Anders Gustavsson: 0703-300844