Östersunds IK ändrar arbetssätt – sportchefen slutar

Från sportchef till sportkommitté

Östersunds IK har gjort en ytterligare medveten satsning för att stärka upp organisationen och utveckla rekryteringen till elitsidan. Istället för att arbeta med en person som ansvarig för rekryteringen tar en sportkommitté form med en intressant konstellation personer.

Östersunds IK har fram tills idag arbetat med en sportchef som har haft ansvaret för rekryteringen av spelare och ledare till elitverksamheten, ett uppdrag som Micke Eriksson haft under många år. Micke Eriksson väljer inför säsongen 2019/2020 avsluta sin roll som sportchef för elitverksamheten i Östersund IK. Anledningen är tidsbrist. Vi som förening är oerhört tacksam till det arbete Micke Eriksson lagt ned i Östersunds IK men vi måste också respektera när man känner att tiden inte längre räcker till. Micke arbetar vidare och ansvarar för innevarande säsongs elitverksamhet.

Styrelsen har därför beslutat att införa sportkommitté i syfte att öka inflytandet med flera kompetenser, med huvudsaklig uppgift att tillsätta ledare och spelare för klubbens A-lag samt juniorlag. Kommittén ska bestå av ca fem-sex personer med olika erfarenhet och kompetens med tydliga ansvarsområden. Den nya sportkommittén utgörs till en början av Christer Dahlén, Patrik Klüft, Henrik Råghall, Per Tagesson samt elittränare från föreningen, men kan komma att kompletteras allt eftersom.

Sportkommittén kommer att ha olika ansvarsområden; målvakter, backar, forwards, scouting, rekrytering av ledare, rekrytering av spelare, administrativa funktioner, avtalssignering etc. Sportkommittén har som uppgift att rekrytera nästa års säsong med start omgående. Östersunds IK är en klubb med stor breddverksamhet vilket är det som är basen i många spelare, ledares och
föräldrars vardag. De senaste åren har föreningen arbetat intensivt med att utveckla organisationen och styrkan i att göra det är att tillvarata flera personers kompetenser. En Barn- och ungdomskommitté har startats med syfte att utveckla just barn och ungdomsverksamheten. Sportsligt ansvariga har införts i syfte att skapa röd tråd gällande identitet, spelidé, fysupplägg osv. hela vägen från A-lag genom juniorlag till ungdomslag. Styrelsen gör löpande utvärderingar både genom verksamhets- och ledarenkäter samt djupintervjuer för att tillse att föreningen är på rätt väg. Nyligen har föreningen även tillsatt en scoutingkommitté för intag till sitt hockeygymnasium.

– Vi har en tydlig målsättning att fortsätta vara en förening med breddverksamhet men även att möjliggöra och förbereda för en elitinriktning berättar Maria Wilen vice ordförande i Östersunds IK.

– Att tillsätta en sportkommitté är en del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi måste vara ödmjuka och våga revidera löpande, avslutar Maria Wilén. Som en del i verksamhetsplanen finns även klubbens barn och ungdomsstrategi som har ett tydligt fokus på bredd och att utveckla individer för livet genom idrotten.

Sportkommittén har som uppgift att rekrytera nästa års säsong med start omgående.