Rapport från årsmötet

Piteå Hockeys årsmöte avhölls den 2 juli 2018.

Verksamhetsåret redovisar ekonomiskt en liten vinst och det egna kapitalet överstiger den gräns som gäller för licens till spel i Hockeyettan. Föreningen uppfyller dessutom alla övriga regler som finns i regelverket för spel i Hockeyettan. Omsättningen ökade med 1.8 mkr till 8.4 mkr. huvudsakligen beroende på deltagande i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Glädjande kan vi notera en ökning av publiktillströmningen till LF Arena.

Patrik Jonsson omvaldes som ordförande. Omval skedde också av Tobias Mård som ordinarie ledamot och nyval av Svante Blomkvist, Roger Öberg och Rickard Widgren på 2 år. Tomas Riklund, Mats Johansson, Björn Grahn och Jessica Selberg har kvar 1 år som ledamöter. Jan-Olov Carlzon omvaldes på 1 år som styrelsesuppleant och Hans Wikström nyvaldes på 1 år som styrelsesuppleant.

Omval skedde också av valberedningen med Gunnar Lind, som ordförande och med Jan Ställ samt
Ulf Carlsson som ledamöter.

Staffan Granström, och Christer Öhman avtackades för sin tid som styrelseledamöter.

Piteå HC ser med tillförsikt fram emot att fortsatt utveckla sin verksamhet som en av Norrbottens ledande ishockeyföreningar.