Förändringar inom Huddinge Hockey

Organisationsförändringar inom Huddinge Hockey

Huddinge Ishockeyklubbs styrelse har beslutat genomföra en organisationsförändring som kommer beröra flera delar av verksamheten. Rekrytering av en klubbchef med sportchefsansvar för elitblocket (J18, J20, A-lag Herrar) pågår. Den nya klubbchefen/sportchefen skall ha erfarenhet av organisations- och företagsledning, marknad och kommunikation, såväl som gediget hockeykunnande.

Förändringen innebär bl a att den hittillsvarande kombinerade tjänsten ”Sportchef/Tränare A-lag Herrar”, som innehafts av Fredrik Mälberg, upphör. Vi tackar Fredrik för hans engagerade och framgångsrika arbete för A-laget.

Styrelsen ser samtidigt över ”klubbens röda tråd” i syfte att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet på ungdoms- och juniorsidan, där brobyggande till elitverksamheten blir prioriterat. Vår blivande klubbchef/sportchef elit kommer få huvudansvaret för detta, tillsammans med ansvariga för ungdoms, junior- och damverksamheten liksom med hockeygymnasiet.

Rekrytering av tränare pågår vidare inom såväl ungdoms- som elitblocket och vi räknar med att kunna presentera fler detaljer kring den nya sportsliga organisationen inom några veckor.

På den administrativa sidan har Peter Karlsson, ekonomiansvarig sedan 38 år tillbaka och en av klubbens verkliga trotjänare, beslutat lämna sin tjänst av hälsoskäl per den 30/4. Klubben planerar i fortsättningen outsourca ekonomitjänsten, gärna i samarbete med någon av nuvarande eller blivande företagspartners.

Styrelsen gör också en analys av vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser en ev. bolagisering av elitverksamheten skulle kunna få. Styrelsen ser möjliga besparingar på inköpssidan, liksom en ökad transparens inom elitblocket samt större tydlighet i övergången från ungdom till junior och elit. Beslut i denna fråga kommer under april.

Det nya organisationsförslag som diskuteras kan också komma att beröra innebandysektionen. Styrelsen anser att det finns behov av ett tydligare fokus med mer dedikerat eget ansvar inom innebandyn, vilket bör ge ökat engagemang och en nytändning för verksamheten.

Huddinge 2019-03-21

Styrelsen i Huddinge IK

Frågor besvaras av styrelsens ordförande Stefan Bengtsson, 070-570 3360
eller vice ordförande Jan Zetterman, 070-878 97 26,