sön 15 sep 16:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag AIF -
sön 15 sep 16:00
Hockeylag KIR -
Hockeylag PIT -
sön 15 sep 16:00
Hockeylag OIK -
Hockeylag TEG -
sön 15 sep 16:00
Hockeylag VHC -
Hockeylag ORN -
sön 15 sep 16:00
Hockeylag LEJ -
Hockeylag KAL -
ons 18 sep 19:00
Hockeylag ORN -
Hockeylag BOD -
ons 18 sep 19:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag KIR -
ons 18 sep 19:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag LEJ -
ons 18 sep 19:00
Hockeylag PIT -
Hockeylag OIK -
lör 21 sep 16:00
Hockeylag AIF -
Hockeylag VHC -
lör 21 sep 16:00
Hockeylag OIK -
Hockeylag LEJ -
lör 21 sep 17:00
Hockeylag PIT -
Hockeylag ORN -
sön 22 sep 16:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag TEG -
sön 22 sep 16:00
Hockeylag KIR -
Hockeylag VHC -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag VHC -
Hockeylag BOD -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag KIR -
Hockeylag AIF -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag PIT -

Föredragningslista årsmöte

Årsmöte Piteå HC måndagen den 10 juni 2019 kl. 18.00. LF Arena

 

Förslag till dagordning.

 1. Mötets öppnande
  a). Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  b). Fastställande av röstlängd.
  c). Fastställande av föredragningslista.
  d). Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  e). Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet.
 2. Styrelsens redovisning;
  a). Verksamhetsberättelse för året 2018/2019
  b). Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018/2019
  c). Revisionsberättelse för det gångna året.
  d). Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018/2019.
  e). Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019.
  f). Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Val av ordförande och styrelseledamöter.
  a) Ordförande för en tid av ett år.
  b) Ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

  4. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

  5. Val av revisorer:
  a)  En auktoriserad eller godkänd revisor för en tid av ett år (RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB, Piteå)
  b)  En auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant för en tid av ett år (RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB)

  6. Val av valberedning.

  7.Förslag och motioner som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnade motioner inlämnade minst 21 dagar före årsmötet eller förslag om stadgeändringar som inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.

  8. Verksamhetsplan 2019/2020

  9. Övriga frågor

  10. Mötets avslutande