STYRELSEN

Styrelsen i Sollentuna Hockey består av åtta ledamöter. De flesta har barn som är aktiva i verksamheten eller är själva aktiva. Vi välkomnar självfallet frågor och synpunkter från klubbens medlemmar. Ta gärna kontakt med kansliet eller någon av oss om du vill dryfta något som är relevant för klubben.

Mattias Öhr
Ordförande
E-post:

Fredrik Edling
Vice-ordförande
E-post:

Fredrik Nyman
Sekreterare
E-post:

Lars Bjurström Hansson
Kassör, Utbildningsfrågor & Cafeteria 
E-post:

Gunnar Olsson
Ledamot
Ansv.Omr: Anläggning
E-post:

Christer Jobs
Ledamot
Ansv.Omr: Dam- och Ringetteverksamheten
E-post:

Mathias Öhr
Ledamot
Ansv.Omr: Anläggning & Materialfrågor
E-post:

Mari Nurmi
Ledamot
Ansv.Omr: Caféverksamhet
E-post: