Årsmötet avklarat.

I dag höll Surahammars IF årsmöte på sin 105 års dag. En ny styrelse tillsattes för säsongen 2019-2020,

Mötet öppnades med att sittande ordförande, Gustaf Carlmark, hälsade alla välkomna, Han gick igenom föredragslistan som korrigerades med några punkter innan den gödkändes. Därefter valdes till mötesordförande Sten Ira Olofsson och till mötessekreterare Rebecca Lönnkvist,

Sten Ira tackade för förtroendet att få leda föreningens årsmöte. Därefter så gick man igenom Årsberättelsen, där Mattias Forsberg summerade säsongen. Därefter gick man igenom förvaltningsberättelsen och det visade sig att Surahammars IF även den här säsongen kommer att klara division 1 licensen. Både årsberättelsen och förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet och styrelsen fick ansvarsfrihet för den gångna säsongen. Därefter godkändes budgeten för kommande säsong.

Så skred årsmötet till val av styrelse och till ordförande valdes Gustaf Carlmark. Tre ledamöter valdes in på två år. Dessa var Anna Pettersson (omval), Anton Bakos (nyval) och Juan Carlos Antoncich (nyval). Dessutom valdes två ledamöter in på fyllnadsval på ett år. Dessa var Jörgen Nordbacken (nyval) och Staffan Hesselbäck (nyval) Alla dessa val var enhälliga. Kvarstår i styrelsen är Rebecca Lönnkvist som har ett år kvar på sin mandatperiod,

Anton och Juan Carlos
Nyvalda ledamöter Anton Bakos och Juan Carlos Antoncich,
Fotograf: Mattias Forsberg

När alla val var klara så önskade mötesordförande Sten Ira Olofsson den nya styrelsen lycka till och mötet avslutades kl. 18.40.

Staffan Hesselbäck