Ljungby Arena – en kontantfri arena

Ljungby Arena är idag en kontantfri arena.

 

Det betyder att man inte kan betala med kontanter i arenan, utan att all betalning måste ske med antingen ett betal- och kreditkort eller med Troja-Ljungbys Arenakort.

Varför ska jag ha ett Arenakort?

Kortet går snabbare att betala med och ger även rabatt på utvalda varor i arenan, både under Troja-Ljungbys matcher och under den dagliga verksamheten. Dessutom är Arenakortet ett sätt att stödja Troja-Ljungby eftersom det ger föreningen mindre kostnader i form av bank- och transaktionskostnader.

Hur betalar jag med Arenakortet?

Arenakortet dras i en kortterminal precis som ett betal- eller kreditkort, men ingen kod eller underskrift krävs upp visst belopp.

Var hittar jag Arenakortet?

Under Troja-Ljungbys hemmamatcher finns Arenakortet att köpa och ladda i våra kiosker eller i puben.
Kortet kan under övrig tid köpas och laddas i Iscafét och i Restaurangen.

Vad händer om jag tappar mitt Arenakort?

Arenakortet är inget betal- eller kreditkort, utan ska värderas som kontanter.

Kontanter

Det är endast halva potten som fortfarande hanterar kontanter på Troja-Ljungbys matcharrangemang.