B-hallen

Vår träningshall med tider för allmänhetens åkning.

Besöksadress:
Fritidsvägen 5
341 40  Ljungby

  • Höjd: Inne 9,5m Ute 11m
  • Längd: 66,3 m
  • Bredd: 37,0 m
  • Isyta: 60×30 m (Normal storlek)
  • Sittplatser: ca 100

Allmänhetens åkning

Se kommunens hemsida, Ishallar

Respektera bestämmelserna om när det är spel med och utan puck.
Vid A-lagsmatcher stänger B-Hallen tidigare

Enligt avtalet mellan Troja-Ljungby och Ljungby Kommun så disponerar Troja 21 timmar per vecka till sin ungdomsverksamhet och dessutom 10 s k nödtimmar i månaden om särskilda behov uppstår, tex vid ansträngt matchprogram eller ungdomsturnering.

Övrig tid disponerar Ljungby Kommun för allmänhetens åkning, skolor, förskolor, fritids, övriga föreningar m fl. Eventuella avvikelser från ovanstående schema för allmänhetens åkning kommer att anslås minst två veckor i förväg.