Historien bakom loppet

Fullständiga resultatlistor når du via länken nedan, sök på Karhu Run alternativt fr.o.m. 2021 Västervik City Run.

www.marathon.se/racetimer

Västerviks City Run arrangerades första gången 2011. Som en aktivitet i arrangerande Västerviks Ishockey Klubbs 40 års jubileum. Klubben ville hitta en återkommande aktivitet som inte var direkt knuten till ishockeysäsongen och som skulle gillas även av de som annars inte är sportintresserade. Det fanns en tradition av längre och kortare stadslopp i Västervik som låg vilande.

Västerviks IK formade idéen på att upp traditionen vid ett antal möten i klubben och skapade sedan ett koncept som bedömdes vara hållbart och uthålligt. Från premiäråret fram till 2020 var loppets namn KarhuRun. Namnbytet sker inför 2021 års lopp till det mer destinationsbeskrivande Västervik City Run, beskriver bättre var, staden och platsen i staden som loppet löps. Loppet arrangeras alltid måndagen i v. 28 med start kl. 20:00.

Ambitionen var att skapa en folkfest för främst motionärer där löparna fick uppleva täta publikled med en månghövdad publik som hejade längs med banan. Inför premiären hoppades VIK på och hade varit nöjda med 300 deltagare. Men det kom ca 700 löpare och succén var ett faktum och folkfesten etablerad.

Med start, varvning och målgång vid grönsaks och fiskartorgen i centralaste Västervik fanns förutsättningarna till det. Med en bansträckning över 6 km fördelat på två 3 km slingor skapades en kompakt och för publiken överskådlig bana lämpad för motionslöparna. Trots sin relativt korta bansträckning kan loppet vara nog så krävande för löparna.

Det är lätt att luras med i andra löpares högre tempo och publikens hejarop vid varvningen över fiskaretorget. Många är löparna som benen stumnat för när de börjat stigningen vid Reginelundsparken. Men som också fått nya krafter när banan svänger nedför storgatan och publikleden tätnar igen.

Loppets 10 år jubileum 2020 blev inställt pga. pandemirestriktionerna för Covid-19 och festen uteblev. Med nytt namn och ett lite annorlunda koncept planerades det för ett nytt avstamp inför 2021 i och med namnbytet. De kvarvarande pandemirestriktionerna gjorde att loppet inte kunde genomföras enligt ursprungsplaneringen. Loppet genomfördes i stället virtuellt där löparna valde mellan att springa banan på plats eller distansen där man var.

Från och med 2022 är siktet inställt på minst 10 nya år av löpar och folkfester i centrala Västervik.

Keep on running!