Medlems- och deltagaravgifter 2024-25

Det kostar pengar att spela ishockey, så även i Västerviks IK. Kostnaderna för barn-, ungdoms- och juniorverksamheterna täcks delvis av medlemsavgifter och deltagaravgifter, men också av aktivitetsstöd och intäkter från klubbens samarbetspartners och a-lagsverksamhet.

I Västerviks IK satsar vi på att hålla nere kostnaderna så mycket som det går, för att vi vill att ishockey ska kunna vara en idrott för alla. Framför allt försöker vi hålla nere avgifterna för de allra minsta, i Hockeyskolan och D1D2 (upp till tio års ålder).

De kostnader som ska täckas varierar mellan de olika lagen (de äldre lagen har mer kostnader för bland annat fler isträningar per vecka, längre bussresor och fler matcher än de yngre), men enkelt förklarat ser det ut så här:

 • Spelarregistreringar och försäkring.
 • Hallhyra för träningar och matcher.
 • Domarersättningar.
 • Busskostnader.
 • Material.

Västerviks IK har en anställd junior- och ungdomsansvarig för att kunna höja ambitionsnivån vad gäller träningarnas kvalitet, och verksamhetens styrning och ledning.

Medlemsavgiften

440 kr/person eller 660 kr/familj skriven på samma adress. Medlemsavgiften är obligatorisk för alla spelare och ledare. Familjer uppmuntras att teckna familjemedlemsskap. Att vara medlem i Västerviks IK är ett sätt att stödja föreningen och att kunna ha inflytande i föreningens utveckling.

Deltagaravgifterna säsongen 2024-25

 • J20 & J18: 8100 kr
 • A1A2: 7100 kr
 • B1B2: 6100 kr
 • C1C2: 5100 kr
 • D1D2: 1950 kr
 • Hockeyskolan: 420 kr
 • Tjejhockey: 950 kr

Medlems- och deltagaravgifter är obligatoriska för samtliga barn- och ungdomar som deltar i klubbens verksamhet. Enda undantaget är de allra första två träningspassen i Tre Kronors Hockeyskola, som är gratis för att kunna prova på ishockey.

Medlemsavgiften och deltagaravgiften ska betalas i början på säsongen. Fakturorna skickas ut i början av augusti via e-post till målsman. Faktura för nybörjare skickas ut så fort deltagarblankett fyllts i och lämnats till lagledaren. Sista datum för inbetalning för årsavgiften är 31 augusti 2024.

Sista datum för inbetalning av årsavgiften för Tre Kronors Hockeyskola är 31 augusti 2024.

Medlems- och familjemedlemsavgifterna skickas på en egen faktura, sista betaldatum är 31 augusti 2024.

Specialregler

Familjer med fler än ett barn i seriespel

Familjer med fler än ett barn i seriespelande lag (C2 till och med J20) får 400 kronor reducering av deltagaravgiften för varje barn fler än ett.

Deltagaravgifter för målvakter

Målvakter får halverad deltagaravgift för att kompensera för dyra materialinköp.

Kontakt

Malin Karlsson, kanslist

0490-182 30

[email protected]