STYRELSEN

Styrelsen leder och skapar förutsättningar för föreningens verksamhet och utveckling.
Ansvarar för att föreningens organisation fungerar på ett bra sätt samt att förvaltningen av föreningens ekonomiska resurser sker på ett ändamålsenligt och regelrätt sätt. Ansvarar för framtagandet av föreningspolicy samt värdegrund.

Marcus Samuelsson
Ordförande
Tel
Skicka E-post

Bo Norbro
Kassör
Tel
Skicka E-post

Anders Kostenius
Vice ordförande
Tel
Skicka E-post

Daniel Stolt
Ledamot/Sportchef
Tel
Skicka E-post

Maria Wester
Ledamot
Tel
Skicka E-post

Krister Ström
Ledamot/ U-ansvarig
Tel
Skicka E-post

Jonas Levin
Ledamot
Tel
Skicka E-post

Anita Westerback
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Mia Hultström
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Fredrik Wester
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Thea Björkén
Kanslist/Adj sekreterare
Tel
Skicka E-post

Ann-Sofie Thorèn
Kanslist/Adj sekreterare

SPONSORGRUPPEN

Sponsorgruppen leder föreningens sponsorarbete genom att skapa ett bra samarbetsklimat med företag, kommun, medlemmar och andra samarbetspartners. Planerar aktiviteter tillsammans med marknadsgruppen samt skräddarsyr sponsringspaket.
Sponsorgruppen arbetar även med införsäljning av annonser till VH-tidningen samt sponsorer till 1-kronasmatchen. Sponsoravtal skrivs under av representant från Sponsorgrupp eller föreningens firmatecknare.
Ansvarig är adjungerad i styrelsen.

Mikael Carlsson
Tel
Skicka E-post

Claes Rundberg
Skicka E-post

Magnus Carlsson
Skicka E-post

Petter Gustafsson
Sammankallande
Tel:
Skicka E-post

Robin Stolt

Daniel Svensson

Marknad/Press/Intro/Event

Denna grupp arbetar tillsammans med sponsorgruppen med att öka det publika intresset. Ansvarar för marknadsföring och genomförande av evenemang. Genererar ”goodwill” kring föreningen samt ökar det massmediala intresset och skapar upplevelse för besökaren. Arbetar med utformning av annonsering, matchtröjor, matchprogram, matchplanering, VH-tidning, hemsida, Webb-TV, budget mm. Ansvarig adjungerad i styrelsen eller ledamot i styrelsen.

Marknadsansvarig: Vakant

Press/Webb/Marknad: Thomas Lindblom vimmerbyhockey@live.se

Marknad/Webb-tv: Robin Rinaldo

Introgruppen: Magnus Kilvéus
Introgruppen: Thimmy Berglund

Sportgruppen

Sportgruppen ansvarar för A-lagets sportsliga verksamhet. Koordinerar och samplanerar verksamheten för och mellan A-lag, Hockeyprofil på Vimmerby gymnasium samt övrig föreningsverksamhet.

Handhar och ansvarar för, av styrelsen, given budget gällande materiel, resor och förtäring. Rekryterar tränare, ledare och rehabansvarig. Kommunicerar med tränare och ledare samt media.

Ansvarar för samt utvecklar föreningens målvaktsträning. Bevakar utbildningsbehov och samarbetar med kansli angående anmälningar till utbildning samt serieanmälningar. Informerar kontinuerligt tränare, lagledare samt styrelse om gruppens arbete samt annan information som bör vidarebefordras.

Rekryterar och förhandlar om spelarkontrakt utifrån, av styrelsen, given budget. Ansvarar för boende och arbete i förekommande fall. Sportchef fungerar som länk mellan sportgrupp och styrelse. Avtal, gällande materiel, spelare etc, skrivs under av sportchef samt föreningens firmatecknare. Sportchef är tillika ledamot i styrelsen

Sportchef: Daniel Stolt danielstolt84@gmail.com

Assisterande sportchef: Pelle Johansson pejo23@hotmail.se

Boendeansvarig: Ingela Paalowara

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen verkar för övergripande ungdomsfrågor och att föreningens policy och värdegrund är förankrad i verksamheten. Arbetar för att öka intresset för hockey bland barn och ungdomar. Koordinerar och samplanerar verksamheten för skridskoskola, hockeyskola, ungdomslag och juniorlag samt rekryterar tränare och ledare.

Handhar och ansvarar för, av styrelsen, given budget. Ansvarar för planering och genomförande av kvalitetssäkring och utbildning av såväl ungdomar som ledare samt antidopingarbete. Bevakar utbildningsbehov och samarbetar med kansli angående anmälningar till utbildning samt serieanmälningar och andra anmälningar av lag eller enskild spelare.

Informerar kontinuerligt tränare, lagledare samt styrelse om gruppens arbete samt annan information som bör vidarebefordras.
Ungdomsansvarig fungerar som länk mellan ungdomsgrupp och styrelse. Verkar för en återväxt av domare inom föreningen samt stöttar domare i deras uppgift. Deltagare i gruppen är domaransvarig (DAIF). Deltagare i ungdomsgrupp bör inte samtidigt vara representant i sportgrupp eller delaktig i A-lagsorganisation.

 

Ungdomsansvarig: Krister Ström, krister.strom@vimmerby.se

Organisationsansvarig: Jonas Levin,  jonas.levin@telia.com

Organisationsansvarig & Värdegrundsarbete: Mia Hultström, miahultström@outlook.com

Värdegrundsarbete: Maria Wester,  mariawester32@gmail.com

Värdegrundsarbete: Fredrik Wester, wester.fredrik@telia.com

Domaransvarig: Jonas Hedquist,  jonas.hedquist@telia.com

Domaransvarig: Marcus Arvidsson, marcus.arvidsson.vimmerby@telia.com

Matchorganisation

Arbetar med organisation kring matcher. Ser till att föreningens matcher planeras och genomförs på ett regelrätt och säkert sätt. För dialog med gästande lag, polismyndighet och vaktbolag.
Ansvarar för sekretariat, läktare, publikvärdar, resultattavla, pressläktare samt entré, 50/50 lotter, VIP-hyllan och VH-puben.

Sekretariat, publikvärdar, resultattavla, 50/50-lotter: Anita Westerback,  katten618385@gmail.com

Säkerhet, pressläktare: Anders Kostenius, anders.kostenius@mediapartner.nu

Matchkassörer: Stefan Pettersson, stefan.pettersson@abro.se

Entré: Marie Karlsson, marie.karlsson@hultsfred.se

VH-Puben, Tigerklubben: Fredrik Wester, wester.fredrik@telia.com

Ekonomigrupp

Ekonomigruppen ansvarar tillsammans med kansli för bokföring samt fakturering, skatter och likviditetsplanering. Följer upp budget samt analyserar och jämför resultat mot tidigare verksamhetsår.

Ansvarar för att ta fram ekonomiska underlag och rapporter till styrelsen. Upprättar föreningens årsredovisning samt självdeklaration. Upprättar budgetförslag för kommande budgetår. Föreningens kassör ingår i ekonomigruppen och är ytterst ansvarig för dess uppgifter.

Sammankallande: Bo Norbro, bo.norbro@biomax.se

Anders Kostenius
Ylva Svensson
Robin Stolt
Stefan Pettersson
Tommie Ekberg