STYRELSEN

Styrelsen leder och skapar förutsättningar för föreningens verksamhet och utveckling.
Ansvarar för att föreningens organisation fungerar på ett bra sätt samt att förvaltningen av föreningens ekonomiska resurser sker på ett ändamålsenligt och regelrätt sätt. Ansvarar för framtagandet av föreningspolicy samt värdegrund.

Marcus Samuelsson
Ordförande
Tel
Skicka E-post

Bo Norbro
Kassör
Tel
Skicka E-post

Anders Kostenius
Vice ordförande
Tel
Skicka E-post

Daniel Stolt
Ledamot/Sportchef
Tel
Skicka E-post

Maria Wester
Ledamot
Tel
Skicka E-post

Krister Ström
Ledamot/ U-ansvarig
Tel
Skicka E-post

Jonas Levin
Ledamot
Tel
Skicka E-post

Anita Westerback
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Mia Hultström
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Fredrik Wester
Suppleant
Tel
Skicka E-post

Thea Björkén
Kanslist/Adj sekreterare
Tel
Skicka E-post

Ann-Sofie Thorèn
Kanslist/Adj sekreterare