Banbeskrivning

Västervik City Run är ett stadslopp på 6 km i och kring Västerviks centrum med start och mål vid Grönsaks och Fiskartorgen. Bansträckningen består av två 3 km slingor med varvning över Fiskaretorget.

Efter starten springer vi Strandvägen fram till lilla strömmen, där vi tar vänster över bron och följer cykelbanan förbi Warmbadhuset fram till och över bron vid stora strömmen. Efter 50 meters löpning från stora strömmen vid övergångsstället byter vi sida och springer runt Stegeholms slottsruin på gästhamnssidan.

Fortsätter i riktning mot Kulbacken på cykelbanan som vi följer längs vattnet fram till och förbi Marinan/gästhamnen fram till Notviken. Där håller vi vänster och springer in på Tändsticksvägen och sedan vidare på Splintgatan fram till Gränsövägen. Vi tar vänster på cykelbanan och vänder tillbaka in mot fiskarhamnen ingen.

Efter Gränsöslotts Ljusstöperi springer vi över vägen vid övergångstället och följer sedan cykelbanan hela vägen längs med Gamlebyviken över strömmarna. Svänger höger framme vid Strandvägen på vägen fram mot varvningen mellan Grönsaks och Fiskartorgen.

Följer cykelbanan förbi Saltmagasinet fram till Hamngatan där vi håller höger och fortsätter Norra Strandvägen fram till Reginelundsparken. Här håller vi vänster in på Sjögrensgatan som vi springer på upp till St. Gertruds väg. Där håller vi vänster och följer St. Gertruds väg vidare in på västra Kyrkogatan fram till Storgatan.

Här tar vi vänster och springer nerför Storgatan till hörnet vid Guldkant Deli/Bredgatan där vi håller till höger. Fortsätter Bredgatan över Spötorget upp till Båtsmansgatan där vi viker av till vänster. Löper vidare över Brunnsgatan och Strömsgatan nedför backen till Norra Varvsgatan där vi svänger vänster ned mot Strandvägen och fiskarhamnen.

Tar vänster framme vid Strandvägen in på upploppet där vi möts av täta åskådarled längs med banan som hejar fram oss och ger extra energi att plocka fram krafter till en spurt. Vid Fiskaretorget håller vi vänster och springer upp på Fiskaregatan för målgång!

Banbeskrivning Sparbanksloppet

Sparbanksloppet, knattelopp, 800 m för de yngre barnen upp till 10 år. Gemensam avgång till starten från Fiskaretorget vid kl. 18:30. Starten sker i höjd med Stegeholms slottsruin vid soldäcket och Myntbryggan. Efter starten följer loppet cykelbanan längs med Gamlebyviken över strömmarna fram till Strandvägen. Där svänger löparna höger och följer Strandvägen fram till målgången vid Grönsakstorget.

Efter målgången belönas deltagarna med en medalj som bevis på sitt deltagande.