Föreningen sjösätter sin största samhällsinsats någonsin med inriktning på ungdomars hälsa och välmående.

Västerviks IK kan nu gladeligen presentera sitt största projekt någonsin i form av samhällsprojektet ”TEAM 1217”.

Efter en tids noggrant arbete med genomlysning av möjligheten kring att använda vår plattform för att bidra till god samhällsutveckling har Västerviks IK nu tagit steget till TEAM 1217 tillsammans med Västerviks Kommun.

Projektet går ut på att fånga upp alla barn i åldersspannet mellan 12 och 17 år för att förhindra dessa att använda alkohol och droger samt att riskera att hamna i utanförskap. Det är idag ett stort dilemma att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer, att vara ung och inte kunna tro på framtiden. I takt med att användningen av droger har ökat i samhället krävs därför större insatser för att motverka att ungdomar hamnar i missbruk och destruktiva situationer. Som samhällsmedborgare och att ha chansen att motverka detta är en viktig möjlighet som Västerviks IK besitter och nu har chansen att göra skillnad i genom projektet som vi har valt att kalla TEAM 1217.

Föreningen har genomfört undersökningar av hur man kan göra för att ge ungdomar möjlighet till en positiv samhörighet, där flera goda referenser från liknande samhällsaktörer som har genomfört liknande projekt i diverse olika storlekar. Då våra hjärnor inte är fullt utvecklade innan 25-årsåldern har forskning under lång tid pekat på att preventiva åtgärder i tidig ålder för att minska drog och alkohol användande är helt avgörande. Där åldersspannet 12 till 17 år är den primära målgruppen.

Västerviks IK har som mål att bygga goda samhällsmedborgare. Det börjar med ungdomar och ska vi kunna förändra beteenden och mönster måste vi börja skapa förutsättningar för detta. Föreningslivet tillsammans har ett stort samhällsansvar, vi är alla en del av samhället. Vi i Västerviks IK tror att vi kan bidra mycket mer och i ett större sammanhang. Genom att sjösätta TEAM 1217 kan vi från de känsliga åren i tonåren skapa en bättre verklighet för ungdomar i vår kommun att vistas i. Vi tror också på att vi genom detta initiativ kommer skapa ett samhälle där ungdomar stöttar och ställer upp för varandra. Att det blir naturligt att stå upp för sina kompisar i utsatta situationer, exempelvis sätta sig jämte någon som sitter ensam i matsalen.

– Med den plattformen som Västerviks IK besitter är det en självklarhet för oss som stor aktör i samhället att bidra på ett sätt som gör att ungdomar har en bra levnadsmiljö och hamnar i den gemenskap som idrotten ger, säger Västerviks IK:s vice ordförande Petra Axelsson. Petra fortsätter: Vi tror på att bygga gemenskap och tillhörighet, att minska utanförskap och bygga kamratskap som sträcker sig från och utåt ur Ishockeyns värld.

Projektet innebär att ungdomar och vårdnadshavare tillsammans med föreningen skriver på ett kontrakt som innebär att ungdomen förbinder sig att vara alkohol- och drogfri under ett års tid. I utbyte får man som ungdom ett årskort till samtliga hemmamatcher för Västerviks IK:s A-lag, VIK-souvenirer och möjlighet att tillsammans åka på hockeyresor/bortamatcher samt att delta i diverse aktiviteter (exempelvis trum-kurs, sångaktiviteter, TIFO skapande med mera)

Kopplat till projektet kommer Västerviks IK att öppna upp ”borta-stå” på vardagar mellan klockan 15.00 till 18.00 där vi skapar en trygg och gemensam miljö för ungdomarna att vistas i tillsammans med ledare för TEAM 1217 och diverse mentorer utsedda av Västerviks IK. Borta-stå kommer att ge ungdomarna ett eget vardagsrum med möjlighet till att exempelvis spela pingis, göra läxor tillsammans med mentorerna, äta mellanmål eller fika och umgås.

Västerviks IK är otroligt stolta över att få sjösätta denna satsning och kommer göra allt vi kan för att ge ungdomarna de bästa förutsättningarna till en trygg och drogfri uppväxt och en kamratlig gemenskap.

Vi kommer att lyckas med detta – Tillsammans gör vi det!

För frågor och intresse kring deltagande i projektet, vänligen kontakta:

Urban Widén – [email protected]

Petra Axelsson – [email protected]