Strömsbro IF Herr, stolt ambassadör för #Vårabarnsframtid

Strömsbro IF vill vara med och påverka, förbättra & göra skillnad i samhället. #Vårabarnsframtid är ett projekt som framförallt vänder sig till barn och unga samt deras föräldrar och anhöriga  i norra Gävle. Den huvudsakliga inriktningen är 0-20 år med olika arbetssätt och aktiviteter utifrån ålder. Detta är ett socialt samhällsprojekt som ska bidra till ett hållbart samhälle med trygga barn och unga som ges möjlighet till att bygga upp sin egen framtid med hjälp av våra olika delprojekt.

Målsättningen är att när varje individ kliver ur projektet när dom är runt 20 år, skall hen ha med sig arbetslivserfarenhet, bra referenser, ledarskapserfarenhet och fina värderingar som skapar en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Alla våra unga ska känna att det finns möjligheter till en bra fritid utifrån sina egna behov och ska ges möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans. Det ska finnas mötesplatser med ledare som lyssnar och ser individer på deras nivå. Tillsammans med våra barn och unga vill vi forma #Vårabarnsframtid. En verksamhet där ungdomarna blir bemötta på deras nivåer utifrån var de befinner sig i livet oavsett tid och plats. Idag är vi mer fasta på samma ställe under vissa tider på kvällen och vi tror att vi måste bli mer mobila för att kunna tillgodose ungdomars behov.

Genom att bli mer uppsökande når vi fler ungdomar som normalt inte väljer att besöka vår verksamhet. Framtidens mötesplats är ett ställe som bejakar mångfald och jobbar integrerande för att alla barn och ungdomar oavsett kultur ska kunna mötas och ges samma förutsättningar. Vi ser idag en stark segregation i norra Gävle och vi kommer att arbeta aktivt för att bryta dessa barriärer genom att uppsöka och bjuda in ungdomar från olika kulturer till alla våra olika projekt. #Vårabarnsframtid ger varje ungdom möjlighet att växa och finna sin inre drivkraft genom att arbeta med entreprenörskap i form av olika reseprojekt. Att ges möjlighet att arbeta i våra andra projekt genom ansvarsmodellen tror vi är en viktig del i ungdomars utveckling. Genom att tidigt få vara med och påverka vår verksamhet och delta i våra andra arrangemang såsom discon, Sommarglädje, Knattefesten, Bästis & Snällis och Rallarbollen får ungdomarna en viktig roll i verksamheten. Som Sponsor till Strömsbro IF Herr bidrar du till att sätta våra barns framtid i focus och möjliggör A-lagets verksamhet som viktig ambassadör för vårt stora sociala projekt.