Årsmöte Mariestad BoIS Hockey

Mariestad BoIS Hockey bjuder in till ÅRSMÖTE.

Tid: Tisdag den 13/6 kl. 19.00

Plats: Vadsboskolan, Hörsalen (ingång via stora entrén)

Årsmöteshandlingar finns att tillgå via kansliet från den 6/6.

Motioner lämnas in senast 31/5

Välkomna!

Dagordning:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Mötets behöriga utlysande
§ 3. Fastställande av röstlängd
§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare – 2 st
§ 7. Granskning av föregående års verksamhet – ekonomi och verksamhet
§ 8. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
§ 9. Fastställande av föreningsavgift
§ 10. Motioner och propositioner
Ungdomspolicy, ställningstagande
§ 11. Val av föreningsordförande
§ 12. Val av föreningsstyrelse
§ 13. Val av revisorer – 2 st samt extern revisor
§ 14. Val av valberedning och sammankallande – 1+2
§ 15. Övriga val
– Lotteriansvarig
– Kioskansvariga
§ 16. Övriga föranmälda ärenden
§ 17. Mötets avslutande