Viktig information till Mörrum Hockeys supportrar

Med anledning av den förhöjda hotbilden har Svenska Ishockeyförbundet beslutat införa ett antal trygghetshöjande åtgärder. Bland annat visitation av samtliga åskådare samt krav på ett så kallat skalskydd. Detta får stora konsekvenser för samtliga föreningar, inklusive oss i Mörrum Hockey.

Klubben har arbetat fram en plan för hur säkerhetsfrågorna ska hanteras, men för att matcherna i Jössarinken ska gå att genomföra behöver vi bli flera funktionärer. Dels för att hjälpa till med visitation, dels för att vakta ett antal dörrar som inte får öppnas på grund av skalskyddet.

Klubben bedömer att det kommer att behövas fyra dörrvakter per hemmamatch, samt 2-6 personer som hjälper till med visitation, beroende på motståndarlag och beräknad publiktillströmning.

Kan du tänka dig att hjälpa till med några av dessa uppgifter? Hör i så fall av dig snarast till Mörrums Hockeys säkerhetsansvarige, Per Konrad. Han nås på mejl: [email protected]

Mörrum Hockey kommer att stå för all nödvändig utbildning.

När det gäller visitationsarbetet ser vi gärna flera kvinnliga funktionärer.

Skalskyddskravet innebär att A-hallen måste separeras från B-hallen. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att röra sig mellan hallarna. Den som går utanför gränsen för skalskyddet kommer inte att kunna beviljas nytt tillträde till A-hallen. Eventuellt kommer det att anordnas någon form av inhägnad ”rökruta”.

Visitationskravet gör att risken ökar för köer vid entrén. Därför är det av yttersta vikt att vår publik kommer i extra god tid till matcherna. Vi kan inte nog understryka hur viktigt detta är: kom i tid!