Hockeyettans årsmöte 2019/2020 är inställt!

Med anledning av coronapandemins spridning över Sverige och myndighetsbeslut samt rekommendationer från både Folkhälsoinstitutet och Riksidrottsförbundet,
har styrelsen i Hockeyettan på möte 2020-04-20 enhälligt beslutat att flytta fram ordinarie årsmöte som var planerat att hållas den 6 juni 2020.

Nytt planerat datum är den 15 augusti 2020, vilket vi ber er notera.

Kallelse till årsmöte kommer publiceras på www.hockeyettan.se samt skickas ut tillsammans med övriga möteshandlingar och information i god tid.
Den valda styrelsen sitter kvar till dess årsmöte kan hållas.

Den extraordinära situation som f n råder p g a Coronapandemin innebär svårigheter att kunna samla alla medlemsföreningar på ett säkert sätt.
Styrelsens förhoppning är att förutsättningarna förbättrats så föreningarnas delegater kan samlas och att årsmötet kan genomföras på säkert sätt.

Avslutningsvis, kan vi bara hoppas på att Coronapandemin dör ut och vi får ägna oss åt det vi tycker är världens roligaste sport.

Farsta den 20 april 2020

Styrelsen

Ronnie Glysing, ordförande, Ove Marklund, vice ordf., Jan-Erik Sundquist, vice ordf.,

Mats Johansson, Carl-M. Jonsson, Stefan Fransson, Göran Lilja, Jonny Odhner, Erik Åström.