STYRELSEN

Therese Hennig
Ordförande
Tel: 073-251 77 23

Anna Pettersson
Ledamot
Ekonomiansvarig
[email protected]

Mattias Forsberg
Vice ordförande
Ansvarig Webb & Media, TV-sändningar
Tel: 076-103 35 23

Andreas Olofsson
Ledamot
Fastighetsfrågor
Tel: 076-760 10 75

Svante Lagerqvist
Ledamot
Ungdomsansvarig
070-765 79 78

Madeleine Granlind
Ledamot
Kiosk- och serveringsansvar
Tel: 070-279 09 27

Håkan Böös
Ledamot
Tel: 070-814 36 06

Patrik Jensen
Suppleant
Istidsansvarig
Tel: 070-003 70 17