STYRELSEN

Johan Österman
Ordförande
073-964 06 74
THH99@telia.com

Jenny Böhlin
Vice Ordförande
070-867 89 66
jenny.bohlin@gmail.com

Lars Olsson
Kassör
070-645 25 76
lars.olsson@mt.com

Christian Lappalainen
Sekreterare
073-364 36 48
clappalainen@me.com

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post

Namn
Titel
Tel
E-post