Förändringar i styrelsen

Styrelsen meddelar att Ordförande Erik Oscarson avgår på egen begäran.

Det innebär att vice Ordförande Marie Ekman tar extra ansvar i styrelsen fram tills årsmötet den 11 juni.

Verksamheten fortlöper som tidigare, och styrelsens arbete fortsätter med planering och arbete för att få ett bra avslut på säsongen och verksamhetsåret.

Styrelsen vill tacka Erik för hans hårda och dedikerade arbete för Skövde IK under åren både som ungdomsansvarig, ledamot och Ordförande.