STYRELSEN

Christer Larsson
Vice ordförande

Jocke Axelsson
Kassör

Jan Strandberg
Ledamot
Tel: 070-643 39 44