Årsmöte i Hamers

Medan A-laget tränade på is samlades ett knappt 30-tal medlemmar i hockeyloungen ikväll för att delta i Halmstad Hammers HCs stadgeenliga årsmöte, som även sändes digitalt till de medlemmar som hade valt att inte delta i mötet fysiskt.

Årsmötets ordförande, Mikael Haglund och till vardags JVM-chef på Hockeyförbundet, guidade mötet genom den traditionella agendan, där den gångna säsongens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse presenterades för deltagarna för att sedan fastställas av årsmötet.

Även den kommande säsongen med därtill hörande verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes av årsmötet. Nuvarande styrelse, med Hans-Erik Backman som ordförande, omvaldes och båda ordförandena, Hasse Backman och Mikael Haglund, uppmärksammade i sina sammanfattningar de fantastiska insatser som alla bidrar med tillsammans i Hammers: Från de allra minsta spelarna och genom hela verksamheten upp till seniornivå, till alla som ser till att det blir hockeymatcher och tv-sändningar, välförsedda kiosker, sommarchockeyskolor och cuper och mer därtill. Ett arbete som har gett väldigt fina resultat, och mötet konstaterade avslutningsvis att ”Tillsammans mot Allsvenskan” är, trots covid-19 och de märkliga tider som nu råder, hela föreningens och allas målsättning.