Årsmötet blir helt digitalt

På grund av Halmstad kommuns restriktioner gällande möten i deras lokaler kan årsmötet inte ordnas som planerat i Hockeyloungen, utan förverkligas i stället digitalt via Teams.

Om du hade tänkt närvara vid mötet vill i stället be dig anmäla dig till kansli@hammers.se senast söndagen den 27 juni. I samband med anmälan uppger du om du deltar som medlem eller som företrädare för medlem (vårdnadshavare för barn och ungdom).

Du som redan hade anmält dig för att delta i mötet digitalt behöver inte anmäla dig igen.

Länken till det digitala mötet skickas till dig på måndag den 28 juni.

Med vänlig hälsning
Styrelsen