Huddinge IK höll årsmöte

Huddinge Ishockeyklubbs årsmöte hölls i klubblokalen Björkängshallen tisdagen den 8 juni.

Styrelsen redovisade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår, som visade en sammanlagd bokföringsmässig förlust för koncernen (Huddinge IK och Huddinge Hockey AB) på -134 165 kr. Det egna kapitalet var vid verksamhetsårets slut 479 220 kr och likviditeten var tillfredsställande.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret. Osäkerheten är fortsatt mycket stor hur pandemins effekter kommer påverka klubbens verksamhet och resultat. Styrelsen förutser en långsam övergång mot mer normala förhållanden och de statliga stöden kommer minska kraftigt, men budgetmålet är ändå att visa ett plusresultat för 2021/2022.

Stefan Bengtsson omvaldes som ordförande på ett år. Claes Ihlman, Göran Ellingberg, Krister Loflin och Margaretha Forssell omvaldes som ledamöter på två år. Kamilla Dahl och Ulf Gresté hälsades välkomna som nya ledamöter på ett år. Jan Zetterman har ett år kvar på sitt mandat som ledamot.

Krister Loflin omvaldes som sekreterare och Claes Ihlman som kassör. Göran Ellingberg är som tidigare VD i Huddinge Hockey AB.

Styrelsen informerade också om att man startat ett nytt Ungdomsråd som skall förbättra dialogen med föräldrar, lagledare och tränare, vara delaktig i utformning av klubbens riktlinjer och stötta ungdomsansvarig i arbetet. Ungdomsrådet kommer presenteras närmare inom kort.