Förtydligande kring samarbetet med Brödernas Hockey

Vi har uppmärksammat att en hel del missförstånd florerar i media och på sociala medier. Vi har uppenbarligen varit otydliga i vår kommunikation och därför vill vi nedan klargöra en del vitala punkter gällande samarbetsavtalet med Brödernas Hockey.

Samarbetets form
I media framstår det som att Brödernas har köpt majoritet i Väsby Hockey, vilket är felaktigt. Väsby Hockeys A-lag har ingått ett samarbete med den ideella föreningen Brödernas Hockey. Det är att likställa med vilket vanligt föreningssamarbete som helst. I våra seriesystem finns mängder av liknande exempel där två separata klubbar valt att slås ihop under ett nytt klubbnamn och logga för att få bättre förutsättningar. Den stora skillnaden i sammanhanget är dock att vi inte slagit ihop föreningarna, utan grundar samarbetet på ett långsiktigt avtal mellan Väsby Hockeys A-lag och Brödernas Hockey.

51%-regeln
Vi har fått utstå kritik för att ha undgått Riksidrottsförbundets stadgar gällande 51%-regeln. Det är helt fel. Vi värnar om föreningsdemokratin och 51%-regeln precis som de flesta i detta land gör. Förändringen som skett i Väsby Hockey AB (A-lagsverksamheten) är att Brödernas Hockey kommer att äga 49% och Väsby IK HK 51%. Svenska Ishockeyförbundet har gett oss sitt fulla stöd i denna process och allt har gått till enligt de regler och föreskrifter som finns.

Årsmötet
Vi har även fått kritik för att inte ha utlyst eller genomfört årsmötet på ett korrekt sätt. Det är också fel. Vi har utlyst årsmötet i enlighet med föreningens stadgar via hemsidan. Vi har även skickat ut påminnelse till våra medlemmar via mail samt lagt ut ytterligare påminnelse på hemsidan. Vi har även annonserat om årsmötet på anslagstavlan i arenan. Årsmötet var välbesökt i jämförelse med ett ordinarie årsmöte inom klubben och förslaget röstades igenom enhälligt. Vi har också fått kritik för att inte ha annonserat om mötet på sociala medier. Vi anser dock att årsmötet är till för våra medlemmar och inte i första hand allmänhet och media. Det är våra medlemmar som är klubben, och det är de som ska fatta besluten kring dess framtid vilket de också fått göra på ett korrekt sätt.

Klubbnamn och klubbmärke
Vi vill förtydliga att föreningen Väsby IK HK är 100% intakt både vad gäller namn och logga. Föreningens logga är inte ändrad och inte heller föreningens namn. Förändringarna som skett är enbart på A-laget, där en gemensam logga tagits fram samt att Brödernas namn lagts till bredvid vårt eget för att symbolisera samarbetet föreningarna emellan under avtalstiden. Den ordinarie Väsbyloggan kommer även den att finnas med på vår nya tröja.

Gladeligen har beskedet kring samarbetet med Brödernas mottagits väl inom Väsby IK HK, de flesta kritiska röster har kommit från andra lags supportrar och media. Vi hoppas att detta tydliggörande ger en annan insyn i vad samarbetet innebär.

Väsby Hockey 

Tom Tärnström: Därför inleder vi ett samarbete med Brödernas