STYRELSEN

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2020

10 augusti kl. 18.00
7 september kl. 18.00
12 oktober kl. 18.00
9 november kl. 18.00
7 december kl. 18:00

2021

11 januari kl. 18.00
8 februari kl. 18.00
8 mars kl. 18.00
12 april kl. 18.00
10 maj kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Magnus Kling
Ordförande
E-post

Yessin Ghaddab
Ledamot
E-post

Helena Wallin
Sekreterare
E-post

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post

Kristina Mustajärvi
Ledamot
E-post

Kicki Fröjd
Ledamot
E-post

Kenneth Bergström
Ledamot
E-post