STYRELSEN

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2022

måndag 12/9 kl. 18.00
måndag 10/10 kl. 18.00
måndag 7/11 kl. 18.00
måndag 12/12 kl. 18.00

2023

måndag 9/1 kl. 18.00
måndag 6/2 kl. 18.00
måndag 13/3 kl. 18.00
måndag 17/4 kl. 18.00
måndag 8/5 kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Linus Engqvist
Ledamot
E-post

Jonny Odhner
Ledamot
E-post

Malin Ohlsson
Vice ordförande
E-post

Kicki Fröjd
Ledamot
E-post

Jari Lalli
Ledamot
E-post