STYRELSEN

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2019

Måndag 12/8 kl. 18.00
Måndag 9/9 kl. 18.00
Måndag 7/10 kl. 18.00
Måndag 11/11 kl. 18.00
Måndag 9/12 kl. 18.00

 2020

Måndag 20/1 kl. 18.00
Måndag 17/2 kl. 18.00
Måndag 16/3 kl. 18.00
Måndag 20/4 kl. 18.00
Måndag 11/5 kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Magnus Kling
Ordförande
E-post

Yessin Ghaddab
Ledamot
E-post

Helena Wallin
Sekreterare
E-post

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post

Kristina Mustajärvi
Ledamot
E-post

Kicki Fröjd
Ledamot
E-post

Kenneth Bergström
Ledamot
E-post