STYRELSEN

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2021

13 september kl. 18.00
11 oktober kl. 18.00
8 november kl. 18.00
13 december kl. 18:00

2022

10 januari kl. 18.00
7 februari kl. 18.00
7 mars kl. 18.00
11 april kl. 18.00
9 maj kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Magnus Kling
Ordförande
E-post

Linus Engqvist
Ledamot
E-post

Helena Wallin
Sekreterare
E-post

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post

Malin Ohlsson
Ledamot
E-post

Kicki Fröjd
Ledamot
E-post

Kenneth Bergström
Ledamot
E-post