STYRELSEN

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2018

Måndag 13/8 kl. 18.00
Måndag 10/9 kl. 18.00
Måndag 15/10 kl. 18.00
Måndag 12/11 kl. 18.00
Måndag 10/12 kl. 18.00

 2019

Måndag 14/1 kl. 18.00
Måndag 11/2 kl. 18.00
Måndag 11/3 kl. 18.00
Måndag 8/4 kl. 18.00
Måndag 13/5 kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Mikael Eriksson
Ordförande
E-post

Anders Brandberg
Vice Ordförande
E-post

Helena Wallin
Sekreterare
E-post

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post

Efwa Bladh
Ledamot
E-post

Erik Jones
Ledamot
E-post

Kenneth Bergström
Ledamot
E-post