Starkt ekonomiskt resultat

Tillsammans med det sportsliga arbetet har Örnsköldsvik Hockey Förening – ÖHF under flera år arbetat hårt med att stärka ekonomin runt föreningen. Arbetet har också blivit än tydligare med det krav på eget kapital om 200 000kr som sattes av Svenska Ishockeyförbundet inför säsongen 2018/19. Kommande säsong höjs kapitalkravet ytterligare till 300 000kr vilket innebär ett fortsatt stort fokus på ekonomin i föreningen där det egna kapitalet behöver stärkas ytterligare.

 

När bokslutet lämnades in till licensnämnden så kunde föreningen redovisa ett mycket positivt resultat för säsongen 2018/19. För en förening som ÖHF, som redan har en av de absolut lägsta omsättningarna i hela Hockeyettan, är detta lite av en bedrift känner vi i ÖHF. Resultatet har nåtts genom stort fokus på föreningens kostnader och ett fantastiskt arbete av organisationen i allt från ledare till spelare, funktionärer och föräldrar i juniorlagen. Vi har också haft ett mycket värdefullt stöd av våra samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt bidragit till att hålla våra kostnader nere. Resultat innebär att föreningen når kravet på eget kapital och får licens för spel kommande säsong.

 

Inför kommande säsong så fortsätter arbetet med att hitta ännu mer av kostnadseffektiva arbetssätt och lösningar för att kunna möta de utmaningar som de ideella föreningarna ställs inför när samhället förändras och allt färre väljer att engagera sig i det ideella arbetet för andra. Det blir också ett utmanande faktum att samarbetsformerna med de professionella föreningarna försvåras, då de blir allt mer affärsdrivande i sina verksamheter. Då det förr lades mer fokus på sportens långsiktiga utveckling och samarbeten, läggs nu allt mer tid på att skapa ekonomi för mer kortsiktiga satsningar inom den egna föreningssfären.

 

Trots detta ser ÖHF positivt på framtiden och kommer att fortsätta arbeta för att regionen ska ha en verksamhet för de spelare som har en ambition att fortsätta spela ishockey på en utvecklande nivå efter ungdomsåren.

 

Mikael Fränckel – ordförande ÖHF