STYRELSE

Anita Westerback
Ordförande

Skicka E-post

Bo Norbro
Kassör

Skicka E-post

Vice ordförande

Skicka E-post

Håkan Westerback
Ledamot/Ungdomsansvarig

Skicka E-post

Frida Dahl
Ledamot

Skicka E-post

Joanna Kilvéus
Ledamot

Skicka E-post

Christian Johannisson
Ledamot

Skicka E-post

Maria Karlsson
Suppleant

Skicka E-post

Suppleant

Skicka E-post

Thomas Green
Suppleant

Skicka E-post

Pelle Johansson
Sportchef senior/junior

Skicka E-post

Thea Björkén
Kanslist/Adj sekreterare

Skicka E-post

Ann-Sofie Thorèn
Kanslist/Adj sekreterare