Bertil Kollbergs minnesfond

Bertil Kollberg gick tragiskt bort sommaren 2012 vid en ålder av 73 år sedan han försvunnit från sin sommarstuga på Alnö. Händelsen blev medialt stort uppmärksammad och ett intensivt letande tog vid men när Bertil väl återfanns var han inte längre vid liv.

Innan dess levde Bertil ett rikt liv, där mycket av hans fritid tillbringades i och kring Gärde. Under sin egen aktiva tid var Bertil en framstående hockeyspelare i Heffners och kom sedan, i och med sina söner Jan och Per, att engagera sig i Sundsvall Hockeys ungdomssektion under en dryg tioårsperiod. Han var även under alla år en flitig besökare på Sundsvall Hockeys matcher – från yngsta ungdomslag till A-laget.

På initiativ av hans söner startades därför Bertil Kollbergs Minnesfond upp där de första pengarna till fonden skänktes i samband med Bertils bortgång.

Eftersom ishockeyn, och då främst ungdomsverksamheten inom Sundsvall Hockey, var det som låg Bertil närmast om hjärtat är syftet med minnesfonden att stödja Sundsvall Hockeys stora ungdomsverksamhet.

Från Sundsvall Hockeys sida tycker vi naturligtvis att det är roligt att Bertils minne kan leva vidare via hans söners initiativ med fonden.

För er som vill vara med och stötta fonden kan en frivillig summa sättas in på Bankgiro 313-6777, märk betalningen “Bertil Kollbergs minnesfond”. Om insättningen är i samband med någons begravning uppge även den avlidnes namn och begravningsbyrå.

I det fall inte all info får plats i meddelanderutan maila uppgifterna till [email protected]

Vid frågor kontakta [email protected]