Circle Capital ny partner till Mörrum Hockey!

Mörrum Hockey kan glatt meddela att man gjort klart med Circle Capital som ny partner till föreningen!

“Finansiell rådgivning för alla – privatpersoner, företag, institutioner, entreprenörer etcetera.

Få en komplett bild av din pensionssituation och hjälp med förvaltning hos de flesta aktörer utan att behöva flytta – kvalitetssäkra din pension hos oss!

 

Vårt erbjudande handlar i mångt och mycket om att hjälpa dig att fatta väl genomtänkta och kloka ekonomiska beslut.

Hos oss försvinner ingen i mängden.

 

Helheten är hela hemligheten.”

www.circlecapital.se

 

Stort tack för ert stöd!