TAIF Hockey redovisar ekonomi och resultat för säsongen 21-22

TAIF Hockey redovisar ekonomi och resultat för säsongen 21-22. 

TAIF Hockey redovisar i sitt årsbokslut för perioden 210501-220430 en fortsatt ökning av omsättning och resultat. Detta innebär ett större eget kapital för verksamheten.

Tyvärr har vi förlorat en del intäkter på grund av pandemi då evenemang fått ställas in och hade vi kunnat genomföra dessa med förväntat resultat så hade vi genomfört den ekonomiskt bästa säsongen på många år.

AB Tranås AIF bedriver sedan 2020 konsultverksamhet inom organisationsutveckling och uthyrning av personal och vi ser här en mycket god utvecklingspotential.

På junior- och ungdomssidan har vi haft ett år där pandemin inte längre stör verksamheten i så stor grad. Vårt juniorlag har tagit steg framåt där vi fått in nya namn utifrån och satsningen på heltidsanställd tränare har slagit väl ut vad gäller utveckling och sportsliga resultat.

Vår satsning på tjejer har slagit väl ut med många nya aktiva och vi har fått in fler ledare som gjort detta möjligt. Här finns ett stort behov av omklädningsrum för tjejer både för de som finns i vår verksamhet och besökande lag.

Valberedningen har under året jobbat på och kommer på årsmötet att föreslå vissa förändringar i styrelsen. Vi berättar även mer i detalj om vår ekonomiska situation och ställning på årsmötet den 16/6 på Statt i Tranås. Välkomna alla medlemmar i föreningen!

Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns tillgängligt på kansliet ca: 1 vecka innan årsmötet.

OBS Anmälan krävs kansli@taif.se alt 070- 621 58 77. Vi bjuder på Pyttipanna!

Peter Josefsson

Ordförande TAIF Hockey

0730-458 735