Beslut i Licensnämnden

Licensnämnden för Hockeyettan (nämnden) har Svenska Ishockeyförbundets uppdrag att självständigt
pröva om föreningar eller idrottsaktiebolag som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i Hockeyettan
därutöver uppfyller de av förbundet i reglementet för Hockeyettan uppställda villkoren.

Licensnämnden har gått igenom inskickad årsredovisning med övriga underlag.

Baserat på detta har Licensnämnden beslutat att bevilja Mörrums GoIS IK licens för spel i
Hockeyettan säsongen 2022/2023.