Beslut i Tävlingsnämnden har fattats

Tävlingsnämnden har idag fattat beslut i ärendet mellan Vallentuna Hockey och Enköpings SK gällande den inkomna protesten från Enköpings SK HK vid den inställda matchen.

Tävlingsnämndens konstaterar att ärendet vid inställande av matchen har hanterats i enlighet med SIF:s upprättade riktlinjer för ärenden kopplade till bekräftade fall av Covid-19 i Vallentunas trupp. Tävlingsnämnden avslår därmed protesten och matchen skall spelas på nytt datum.