Hockeyettans Mustaschkamp!

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets årligen återkommande kampanj för att
lyfta medvetandet kring prostatacancer och manlig hälsa. Att prostatacancer är Sveriges
vanligaste cancersjukdom och att en tidig upptäckt räddar liv vill Mustaschkampen ska bli
allmänt känt. Mustaschen är kampanjens signum.

HC Dalen deltar i Hockeyettans Mustaschkamp 2023.
50 st sålda årsabonnemang ger HC Dalen 100.000 kr. 50 kr per sålt abonnemang oavsett abonnemangsform går till Mustaschkampen. Stötta HC Dalen och Mustaschkampen genom, att använda QR-koden i bilden ovan