Per Mattsson slutar

TACK FÖR MIG!

Vill med dessa rader bara tacka alla medlemmar inom KRIF Hockey och White Angels (WA) för ett gott samarbete genom åren, då jag nu bestämt mig för att lämna mina uppdrag inom KRIF Hockey. Jag kommer nu att fokusera på min hälsa och välbefinnande.

Till er andra, ni bakom tangentborden, det är dags för er att kliva fram och aktivt hjälpa KRIF Hockey att överleva och utvecklas.

Jag önskar KRIF Hockey all framgång i framtiden!

Tack för mig!

Per Mattsson