Bli medlem i GRUMS IK HOCKEY

Den viktigaste personen i varje förening är den enskilde medlemmen. Varje förenings utveckling och resultat är summan av alla medlemmars engagemang.
Grums IK:s framgångar på olika områden är ett resultat av detta aktiva arbete.
De aktiva idrottsmännen skördar lagrarna men utan varje enskild medlems stöd och insatser skulle resultaten bli knappa och utvecklingen utebli.
Som medlem kan du välja att vara aktiv eller stödmedlem,  alla typer av stöd är viktiga.

Genom att vara medlemmar i GRUMS IK HOCKEY så hjälper Ni oss att bedriva vår verksamhet.

TACK FÖR ERT STÖD!


Så här blir ni medlem

Skicka din ansökan som ett e-postmeddelande till  info@grumshockey.com

Alternativt så ringer ni kansliet Marcus elle Andreas på kansliet. Dock inte alltid bemannat.
Se deras telefonnummer under fliken kontakta oss.
Ange namn, adress, telefon samt e-postadress.

För familjemedlemskap skall namn och personnummer anges för samtliga medlemmar.

Ett inbetalningskort kommer att skickas till er.

Ni kan även sätta i pengar på Bankgiro 5274-5890.
Ange ”Medlemskap GIK Hockey” och uppgifter enligt ovan.

Enskilt medlemskap: 200 kr
Aktiv medlem 250 kr (spelare)
Familjemedlemskap: 450 kr.

Medlemskapet gäller säsongsvis.

Välkommen som medlem!