STYRELSEN

Styreslsen 2018-2019
Namn Telefon och mail
Anders  Lundqvist Ordförande 0703- 94 12 53, anders4lundqvist@gmail.com
Robin Forslund  Sportchef 0705- 88 72 77
Kjell-Åke Axelsson Sekreterare 073- 628 94 00
Joakim Axelsson Ledamot 073- 337 39 72
Christer Jansson Ledamot 070- 636 25 66
 

Adjungerande medlemmar:

Jan  “Jala” Andersson Kassör 070-6409033
Joel Färnström Kassör, juniorer, hockeygymnasium 073- 845 50 08
Erik Koskela A-lag, hockeygymnasium 070- 888 08 51