STYRELSEN

Styreslsen 2018-2019
Namn Telefon och mail
Anders  Lundqvist Ordförande 073-9737273, anders4lundqvist@gmail.com
Göran Lundbäck Vice ordförande,Ungdomsansvarig 072-5434615
Robin Forslund Sportchef 0705-887277
Niklas Thuresson Sammankallande sponsorgrupp 070-6836393
Joakim Axelsson Ledamot  073-3373972
Magnus Roupé Ledamot 0730-504250
Kjell-Åke Axelsson Adj sekreterare 073-6289400
Jan  “Jala” Andersson Adj, kassör 070-6409033
Andreas Svensson Adj. h-gymnasium/A-lag 070-5103996, andreas.svensson@grumshockey.com
Marcus Kull Adj, h-gymnasium/J-lag 073-5206732, marcus.kull@grumshockey.com