VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

Sollentuna Hockeys verksamhet omfattar alla årskullar från Hockeyskolan upp till A-lag samt Ringetteverksamhet. Verksamheten bygger i stort på ideella insatser från föräldrar att fylla lagfunktionsroller. I äldre årskullar stöttar föreningen med arvoderade tränare för att säkerställa en god nivå i utbildningen och ge spelarna förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Klubbens ekonomi är god och verksamheten på Sollentunavallen utvecklas positivt.

Vi vill att alla Sollentunabor ska känna till Sollentuna Hockey och vår verksamhet. Våra spelare, ledare, föräldrar, publik och sponsorer finns i huvudsak inom Sollentuna kommun eller i direkt närområde.
Vi ska vara en förening med bredd och spets – dvs. alla är välkomna till Sollentuna Hockey och alla spelare ges möjlighet att utvecklas inom hockey utifrån sin förmåga. Samtidigt ska vi hålla kvalitet i utbildningen så att fler spelare från Sollentuna Hockey når spel i högre ligor som HockeyAllsvenskan, SHL och NHL.

Övergripande mål

 • Klubbens A-lag är etablerat i HockeyEttan.
 • Egna spelare utgör stommen i A-laget.
 • Juniorlagen spelare i regionelit.
 • Vår ungdomsverksamhet attraherar både pojkar och flickor och att våra ungdomskullar ökar i numerär.
 • Att vara en viktig och inflytelserik klubb inom regionen och ha ett gott samarbete med omkringliggande klubbar.
 • En god ekonomi med positivt eget kapital.
 • Väl fungerande organisation med ideella och avlönade insatser.

Under verksamhetsåret 2017-2018 ska styrelsen arbeta för:

 • Att vårda och odla våra kontakter med kommunens politiker och tjänstemän i syfte att synliggöra vår verksamhet och våra behov.
 • Att anläggningsfrågor prioriteras i dialogen med kommunen och med andra klubbar på Sollentunavallen.
 • Att förbättra B-hallen bland annat genom att ny sarg och nödvändiga ombyggnationer sker.
 • Att cafeteriaverksamheten utvecklas ytterligare som intäktskälla för klubben.
 • Att genomföra möten med lagledare och materialare i klubben för att ha en god dialog och kommunikation runt klubb-lag frågor.
 • Att klubben ingår i arrangemanget för Uplandia cup.
 • Att föreningen ska ha minst ett nollresultat i ekonomin och att vi uppfyller de ekonomiska krav som HockeyEttan ställer
 • Att ansluta fler sponsorer och hitta fler intäktsmöjligheter.
 • Att jobba för att stärka SHCs varumärke i Sollentuna och närområdet för att därigenom göra klubben mer attraktiv för publik, sponsorer, spelare och föräldrar.
 • Att öka synligheten inom sociala medier och att sända fler matcher/evenemang via webben.
 • Att utveckla dam- och flickverksamheten med målsättning att öka antalet kvinnliga aktiva i klubben.
 • Att ha en tydlig organisation och tydliga befogenheter och beslutsvägar i olika frågor.

Under verksamhetsåret 2017-2018 ska ungdomsverksamheten inriktas på

 • Att marknadsföra och öka rekryteringen till hockeyskolan.
 • Att genomföra minst två hockeycamper för klubbens spelare.
 • Att stötta tränare och ledare i sina uppgifter för att på bästa sätt utveckla spelare och verksamhet.

Under verksamhetsåret 2017-2018 ska A-sektion inriktas på

 • Att A-laget kvarstår i HockeyEttan efter säsongens slut.
 • Att öka publikmängden på hemmamatcher jämfört med tidigare år.
 • Att ge lovande juniorer i vår egen verksamhet möjlighet till spel i HockeyEttan.
 • Att J18 går upp i regionelit.
 • Att J20 är topp fyra i regionelit.